Secció Filològica - Projectes de recerca

Digitalització de l’Onomasticon Cataloniae

Direcció

José Enrique Gargallo Gil
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Equip investigador: 

Enric Ribes Marí (President de la Comissió d’Onomàstica de la Secció Filològica-IEC).
Josep Moran i Ocerinjauregui (Director de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica).
Joan Anton Rabella i Ribas (Cap de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC).
Mar Batlle i Gutiérrez (Tècnica de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC).
 
Assessors (membres de la Secció Filològica):
 
Assessors externs:
Fundació Pere Coromines: 
Joan Ferrer Costa 
Josep Ferrer Costa 
Joan Pujades Marquès
Universitat de Lleida: Xavier Terrado Pablo
Universitat de València i Acadèmia Valenciana de la Llengua: Emili Casanova
 
Síntesi

L’Onomasticon Cataloniae (8 vol., 1989-1997) [OnCat] és una de les dues grans obres de referència de Joan Coromines, juntament amb el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana [DECat], sobre el domini català. Una obra que anunciava el seu propòsit al subtítol del segon volum (Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana), propòsit que es va materialitzar només pel que fa a toponímia. 

Aquesta obra té el seu origen en el projecte inicial de la Secció Filològica que motivà la creació de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, sota la direcció de Josep M. de Casacuberta i amb Pompeu Fabra com a president de la Secció, i que continuaria el mateix Coromines quan va ser responsable de l’Oficina posteriorment.
 
Si deixem de banda el volum primer (Toponímia de les Illes Balears), de tempteig, els set restants presenten, per ordre alfabètic i a mode de diccionari, les entrades de la toponímia del conjunt del domini. El darrer volum conté un índex, a cura de Joan Ferrer, Josep Ferrer i Joan Pujades (p. 165-471), que resulta prou útil de cara a la cerca d’entrades de noms catalans, fins i tot de topònims de l’Alt Aragó i de l’àrea castellanoparlant del País Valencià.
 
Tot i així la consulta de l’OnCat no sempre resulta fàcil perquè la informació d’un nom, a més d’aparèixer en l’entrada principal, també pot aparèixer completada en altres entrades.
 
És per això que la digitalització de l’obra resultaria de gran utilitat, tant per a la comunitat lingüística com per a la comunitat científica. I caldria que aquesta digitalització també permetés, a partir d’una marcació adequada, extreure informació molt rica i variada que d’altra manera queda amagada dins les entrades i que no apareix a cap índex; a saber: buidatge selectiu de formes romàniques citades, bases etimològiques, documentació antiga, referències bibliogràfiques, etc. permetrà la consulta selectiva de tota aquesta informació que actualment queda amagada. 
 
La digitalització d’aquesta obra facilitarà que els estudiosos en el camp de l’onomàstica catalana, però també d’altres disciplines com la dialectologia o la romanística, puguin consultar-la amb facilitat en línia.
 
 
Abstract
 
The aim of this project is to digitize Onomasticon Cataloniae (OnCat), one of the two major reference works of Joan Coromines on the Catalan-speaking area, the other being Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana [DECat]. The digitization of the work is a manifestation of the policy of the Secció Filològica to place the most significant resources of the Catalan language within reach of the public. Moreover, the material will acquire added value by being incorporated into a database. For example, if treated in this way, the new version will make it possible not only to look up the principal place names of the Catalan-speaking territory, which can already be found in the complete index of volume VIII, but also, among other things, find place names from the whole of the Romance-speaking area, from the past and from the present, from etymological sources, from historical documentation, and from bibliographical references (which do not appear in the work). This treatment of the information will also allow users to search for names by areas of the Catalan territory and other Romance-speaking communities. It will even enable us to link the place names geographically and see them on a map.

 

Paraules clau

Onomàstica; toponímia

 

Inici del projecte

2020 -

 

Antecedents

Gargallo Gil, José Enriques (en premsa) «Proyección romànica del Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines», comunicació presentada al XXIV Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (3 de juliol de 2019, Universitat de Copenhague). 

 
Gargallo Gil, José Enrique (2018) «Toponímia xurra dins l’obra etimològica de Joan Coromines». A: Actes de l’XI Jornada d’Onomàstica / III Congrés de la Societat d’Onomàstica (Elda i Petrer 2017), València: Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua, p. 83-99. 
 
Casanova, Emili (2012) «La recepció de l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines en la Romània» A: Els nom en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 12, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, p. 2854-2870.
 
Casanova, Emili (2006) «La presenza della toponímia romanza nell’ Onomasticon Cataloniae di Joan Coromines» A: I nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionales de Scienze Onomastiche. Pisa, 28 agosto-4 settembre, 205. Pisa: Edizione ETS, p. 121-140.
 
Ribes Marí, Enric (2005) La supervivència de la toponímia procatalana d’Eivissa i Formentera i l’Onomasticon Cataloniae. Barcelona/Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

 

Resultats

Articles de divulgació científica a través de revistes de l’àmbit de l’onomàstica, com ara Onomàstica, també Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences (ICOS) i de la revista Estudis Romànics.

 
Presentació de ponències i comunicacions a congressos i col·loquis:
 
- Presentació d'una comunicació per part de José Enrique Gargallo ("El Pirineo aragonés en el Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines") a la VIII Trobada d'estudios y rechiras arredol d'a luenga aragonesa y a suya literatura, Osca, 3 d'octubre de 2020. En premsa a la revista Alazet (Instituto de Estudios Altoaragoneses).
- XIX Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Vic, 6-9 de juliol de 2021)
- XXX Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Universitat de La Laguna, 4-9 de juliol de 2022)
 
Creació d'una pàgina web temporal que permet accedir a l'índex de l'obra i fer cerques de formes.
 
Nombre de registres de l'índex en paper: 45535
Nombre de registres nous: 5140
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

https://oncat.iec.cat/

Amb el suport del Departament de Cultura

Departament de Cultura


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte