Institucional

CATCAR: Patrimoni digital al servei de la innovació social

Direcció

Martina Camiade Boyer
Institut d'Estudis Catalans -

Direcció

Jaume de Puig i Oliver
Institut d'Estudis Catalans -

Equip:

Ignasi J. Baiges Jardí (Universitat de Barcelona)
Jordi Bolòs Masclans (Universitat de Lleida)
Irene Capdevila Arrizabalaga (Institut d’Estudis Catalans)
Aymat Catafau (Université de Perpignan Via Domitia) 
Mireia Comas Via (Universitat de Barcelona)
Cédric Corcelette (Institut Méditerranéen d’Étude et Recherche en Informatique et Robotique)
Laurent Denet (Institut Méditerranéen d’Étude et Recherche en Informatique et Robotique)
Marie Landelle (Départament des Pyrénnées Orientales)
Bego Masdefiol Aldeano (Institut d’Estudis Catalans)
Gilles Mateu (Institut Méditerranéen d’Étude et Recherche en Informatique et Robotique)
Santiago Muxach Riubrogent (Institut d’Estudis Catalans)
Guillaume Nicolaï (Départament des Pyrénnées Orientales)
Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona)
Magali Rieu (Départament des Pyrénnées Orientales)
Albert Torres Sanglas (Institut d’Estudis Catalans)
 
Síntesi

CATCAR: Patrimoni digital al servei de la innovació social és un programa de cooperació transfronterera, innovador en l’àmbit del patrimoni immaterial. L’objectiu del programa és posar a l’abast de tothom el món carolingi (segles VIII-X) gràcies a la tecnologia: continguts multimèdia, cartografia digital, eines de ludificació i altres elements de realitat augmentada. Aquest és un període històric que ha prefigurat la construcció de l’actual Unió Europea.

Catalunya disposa d’un dels fons documentals d’aquesta època més rics d’Europa. CATCAR elaborarà una plataforma virtual d’accés obert i altres productes d’innovació digital que permetran recrear la societat i el paisatge de la Catalunya carolíngia.
 
Els objectius de CATCAR són:
  • Preservar la documentació carolíngia en format digital, patrimoni immaterial imprescindible per conèixer l’origen de la Catalunya actual i la construcció de l’Europa occidental.
  • Convertir la documentació en experiències tangibles, didàctiques i lúdiques, que permetin fer de la història, i en concret la relativa al període carolingi, una proposta atractiva i comprensible, a les aules i també com a alternativa d’oci cultural.
  • Posar aquesta documentació a l’abast de tothom que tingui interès en aquest període històric.
  • Posar aquesta documentació, fins ara d’accés restringit, per a ampliar estudis en antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials. Els resultats d’aquests treballs seran extensibles a problemes i desafiaments actuals com el canvi climàtic, l’aparició i desaparició de cultius, la mobilitat social o els accidents geometeorològics, temes d'especial interès per als gestors de la planificació territorial.
  • Promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, els centres de recerca, escoles tècniques i empreses de fabricació digital per a facilitar la transferència de coneixement.
 
El projecte ha estat cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interrreg V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.
 
 
 
Abstract en anglès

The challenge to which CATCAR responds is to work in favour of social innovation by responding to changes in society's behaviour thanks to new technologies. Responding to this challenge, CATCAR aims to offer European citizens an innovative digital service based on intangible heritage, articulated in two complementary axes:
1) the creation of a virtual platform that will contain the historical documentation relating to Carolingian Catalonia, with reproduction of originals and cartographic recreation (spatial and temporal) of this historical period;
2) the creation of ludic and didactic applications, as well as immersive and interactive experiences for groups (students, families and general public), which will help to revive the Carolingian era on the basis of the original documentation.
 

 

 

Paraules clau

Innovació; Patrimoni immaterial; Història; Transferència de coneixement; Innovació social; Europa; Cultura; Formació; Didàctica; Gamificació; Tecnologia.

 

Inici del projecte

02-12-2019

 

Antecedents

Els materials utilitzats per portar a terme aquest programa corresponen a la digitalització de la recopilació i publicació de tots els documents referents a Catalunya fins a l'any 1000, incloent-hi els preceptes dels reis francs expedits per al nostre país. Aquest corpus documental té un interès excepcional per a la història dels segles IX i X no tan sols de Catalunya, sinó també de l'Europa occidental dels temps carolingis.

L’Institut d’Estudis Catalans publica els resultats de les investigacions en els volums corresponents als diferents comtats de la Catalunya Carolíngia. L’obra completa comprendrà l’edició de més de sis mil documents.
 
Actualment, s’està treballant en el volum VIII, corresponent als comtats d’Urgell, Cerdanya i Berga. 
 

 

Resultats

 Pàgina web: https://catcar.iec.cat

 

Més informació

Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 

 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte