Secció de Ciències Biològiques

Catàleg de la biodiversitat de Catalunya / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Jordina Belmonte Soler
Institució Catalana d'Història Natural

Ponent

Mercè Durfort i Coll († 2022)
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors: 

Pere Abelló, Institut de Ciències del Mar - CSIC
Júlia Alcaraz, Universitat de Barcelona
Miquel Arnedo, Universitat de Barcelona
Pere Aymerich, Universitat Autònoma de Barcelona)
Manuel Ballesteros, Universitat de Barcelona
Vicenç Bros, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Montserrat Brugués, Universitat Autònoma de Barcelona
Andrea Cabrito, Universitat de Barcelona
Jordi Cadevall, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Miquel Capdevila, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Rafael Carbonell, Institució Catalana d’Història Natural
Josep Castelló, Universitat de Barcelona
Jordi Corbella, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Jordi Corbera, Institució Catalana d’Història Natural
Jordi Dantart, Societat Catalana de Lepidopterologia
Marc Domènech (UB)
Josep Germain, Institució Catalana d’Història Natural
Antonio Gómez-Bolea, Universitat de Barcelona
Marta Goula, Universitat de Barcelona
Guillermo Guerao, Universitat de València
Glòria Guillén, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Nèstor Lluís Hladun, Universitat de Barcelona 
Antonio Jimeno, investigador amateur
Xavier Llimona, Universitat de Barcelona; Institut d'Estudis Catalans
Jaume Llistosella, Universitat de Barcelona
Esteve Llop, Universitat de Barcelona
Pere Luque, Institució Catalana d’Història Natural
Teresa Madurell, Institut de Ciències del Mar - CSIC
Lluís Mercader, investigador amateur
Albert Orozco, Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Associació Catalana de Malacologia
Víctor Osorio, Universitat de Barcelona
Ferran Palero, Universitat de València
Marcos Roca-Cusachs, Universitat de Barcelona
Elena Ruiz, Universitat Autònoma de Barcelona
Llorenç Sáez, Universitat Autònoma de Barcelona
Carles San Vicente, investigador amateur 
Jan Tomàs, Universitat de Barcelona
 
 
Síntesi

Catalunya no disposa d’un catàleg actualitzat dels organismes eucariotes que hi viuen, factor que limita l’establiment de polítiques de conservació de la biodiversitat i el desenvolupament de projectes com el de seqüenciació del genoma dels organismes dels Països Catalans. Tampoc sembla que siguin prou acurades les dades que es donen sobre el nombre d’espècies existents. Això, indubtablement, repercuteix de manera negativa en tot projecte d’estudi, protecció, gestió o divulgació de la biodiversitat, fet que es va constatar des del primer moment a l’hora de posar en marxa el Catalan Biogenome Project (https://www.scb.cat/biogenoma/en/home/) en el qual la ICHN participa.

La ICHN es proposa dur a terme un nou projecte que elabori i faci públic el catàleg de la biodiversitat de Catalunya i, més endavant, dels Països Catalans. Els objectius són  disposar del catàleg de la biodiversitat de Catalunya, resoldre les mancances detectades en tot allò que fa referència al coneixement de la biodiversitat i també al seu grau d’amenaça, protecció i gestió i posar a disposició dels estudiosos, gestors, naturalistes i de tots els interessats una informació detallada sobre la situació de la biodiversitat a Catalunya. 

Durant l’any 2020 es preveu catalogar aproximadament 10.000 tàxons. Els grups d’organismes en els quals es començarà a treballar són els següents: cormòfits, briozous, aràcnids, lepidòpters (especialment el heteròcers), dípters i ortòpters. 

Per a cada tàxon es recollirà la informació següent: nom científicament vàlid i família, origen i endemisme, grau d’amenaça segons els criteris de la UICN, normativa de protecció d’àmbit català, estatal, europeu i internacional que l’afecta, projectes de conservació existents i estudis de caire genètic duts a terme. L’obtenció d’aquesta informació s’encarregarà als principals investigadors de cada grup, ja siguin de l’àmbit universitari, d’instituts de recerca, de museus o pertanyents a associacions científiques.

La importància d’aquest catàleg rau en el fet que és una peça bàsica en tot tipus d’estudi i treball divulgatiu sobre la biodiversitat de Catalunya, motiu pel qual totes les dades obtingudes es posaran a disposició pública des del primer moment. Actualment, ja es poden trobar les dades dels primers grups d’organismes catalogats el 2019 al web de la ICHN https://blogs.iec.cat/ichn/cataleg-de-la-biodiversitat-de-catalunya

 
Abstract

Catalonia does not have an up-to-date catalog of the eukaryotic organisms living in the area, a fact that limits the establishment of policies for the conservation of the biodiversity and the development of new initiatives such as the sequencing of the genome of the organisms of the Països Catalans. This is the reason of the present project, aiming at to elaborate the catalog of the Catalonian biodiversity; to contribute to solve the shortcomings detected around the knowledge of the biodiversity and the corresponding degrees of threat, protection and management; to offer to the researchers, managers, naturalists, scholars and everyone interested a detailed information on the situation of the biodiversity in Catalonia.

 

Paraules clau

Fauna, flora, funga, biodiversitat, bases de dades, conservació, normativa ambiental.

 

Inici del projecte

2020 -

 

Antecedents

L’any 2019 es va dur a terme una primera prova basada en la catalogació des grups d’organismes següents: líquens, briòfits, mol·luscs, odonats, heteròpters i vertebrats. En conjunt es van catalogar 4.076 tàxons i es va comptar amb la implicació dels principals experts en l’estudi d’aquests grups d’organismes.

 

Resultats

Es poden trobar tots els llistats d’espècies catalogades al web de la ICHN, a l’adreça:

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte