Secció Històrico-Arqueològica

FONTES MUSICAE CATALONIAE: Catalogació, edició i difusió els repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Josep M. Gregori i Cifré
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboració

Jordi Ballester i Gibert
Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboració

Emili Ros-Fàbregas
Institució Milà i Fontanals - CSIC

Col·laboradors:

Jordi Ballester i Gibert (SCMusicologia / UAB)
Emili Ros-Fàbregas (SCMusicologia / CSIC-IMF)

 
Síntesi

La Societat Catalana de Musicologia, amb la voluntat de coordinar les diferents iniciatives que existeixen en relació a la recuperació del patrimoni musical de Catalunya, proposa les següents accions:

  • Disseny i posada en marxa d’un portal web de referència sobre el patrimoni musical de Catalunya de l’Institut d’Estudis Catalans https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/ amb la voluntat de mostrar i facilitar el lliure accés als diferents recursos en l’àmbit de la catalogació, la recerca i la difusió del repertori musical i iconogràfic que coordinen els membres de l’equip del projecte.
  • Catalogació per part de l’IFMuC del fons musical de la catedral de Girona i inici de la catalogació de tres nous fons musicals de l’Arxiu Diocesà de Girona.
  • Posada en funcionament del nou portal de bases de dades d’iconografia musical a Catalunya (ICMuC) https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/icmuc/ a partir del repertori iconogràfic del Museu-Tresor de la catedral de Girona i del Museu d’Art de Girona.
  • Catalogació per part del FMT de 1.255 obres dels materials de música de tradició oral per tal d’incorporar-los a la base de dades https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/fmt/.
 

Abstract
 
The aim of the Societat Catalana de Musicologia (Catalan Society of Musicology) is to coordinate different initiatives related to recover the musical heritage of Catalonia. The Society proposes the following actions:
  •  Design and implementation of the reference web of the Catalonia’s musical heritage of the Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/. The aim of the web is to facilitate and to show how to access to different resources in the field of cataloging, research and dissemination of the musical and iconographic repertoire that is coordinating by members of the project team.
  • Cataloging of the Girona Cathedral musical collection by the IFMuC (Catalan Musical Sources Catalogue) and the beginning of three new musical collections cataloguing from the Diocesan Archive of Girona.
  • Launching of the new portal of ICMuC databases https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/icmuc/, from the iconographic repertoire of the Cathedral Treasury Museum of the Girona Cathedral and the Girona Art Museum.
  • Cataloging of the 1,255 microfilmed materials from popular music by the FMT (Traditional Music Collection) that are preserved in the Library of Catalonia and its incorporation into the https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/fmt/.

 

Paraules clau

Història de la música

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

A diferència del què passa en la majoria de disciplines científiques, Catalunya es troba en procés d’elaboració de catàlegs dels seus fons musicals i de bases de dades que recullen de forma sistemàtica les fonts musicals catalanes (partitures –manuscrites o impreses- i iconografia musical). 

 
El projecte planteja coordinar els esforços endegats per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Institució Milà i Fontanals del CSIC amb l’objectiu que l’IEC esdevingui una institució de referència internacional pel què fa a bases de dades sobre musicologia a Catalunya. 
 

 

Resultats

Actualització i manteniment de la pàgina web https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/
 
Catalogació per part de l’IFMuC de vuit fons musicals: Sant Feliu de Girona (71 registres), Santa Maria dels Arcs (68 registres), Casa Carles (325 registres), Santa Maria de la Bisbal (183 registres), Narcís Figueras (121 registres), Santa Eulàlia de Berga (649registres), Santa Maria de Cornudella (236 registres) i Catedral de Solsona (147 registres).
 
Inventari del fons amb iconografia musical del Museu d’Art de Girona, per part de l’IcMuC, i catalogació gairebé completa de les obres inventariades: 
Fons Diputació de Girona: 57 registres
Fons Tipografia Carreras: 56 registres
Fons de l’antic Museu Diocesà: 16 registres
Fons Diari Avui: 11 registres
Fons Germans Busquets: 43 registres
 
Catalogació i transcripció de 1255 peces de tradició oral del Cançoner Higini Anglès (1922), de les quals n’hi ha disponibles 1000 a https://musicatradicional.eu/source/12722.
 
Incorporació d’informació de 20 manuscrits i 119 impresos de polifonia conservats a la Biblioteca de Catalunya, Centre de Documentació de l’Orfeó Català, CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. 
 
 
Publicacions
 
Augé i Pampalona, Irene ; Badia i Masgrau, Jesús ; Badia i Gragés, Martí ; Cabré i Cercós, Bernat ; Navàs i Mariné, Josep ; Gregori i Cifré, Josep Maria. Fons de la catedral de Solsona i de les esglésies parroquials de Santa Eulàlia de Berga i Santa Maria de Cornudella de Montsant. Col·lecció: Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 12. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans - Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2021.
 
Anglada i Mas, Anna Maria ; Badal Pérez-Alarcón, Carles ; Fernández Llopis, Nil ; Gregori i Cifré, Josep Maria. Fons de Sant Feliu de Girona, santuari de Santa Maria dels Arcs, Casa Carles, Santa Maria de la Bisbal i Narcís Figueras de l'Arxiu Diocesà de Girona. Col·lecció: Inventaris dels fons musicals de Catalunya ; 11. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans -  Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2020.
 
Arnau Farré i Josep Maria Gregori. Tonos per a 1 i 2 veus i instruments. Miscel·lània en homenatge a Francesc Bonastre. Vilablareix: Ficta edicions, 2019 [2020].- Mestres Catalans Antics, 15.
 
Josep Maria Gregori i Cifré. «¿A qui aplaudim al final d’un concert? Reflexions sobre el fenomen de la inspiració» introducció a Arthur M. ABELL. Música i Inspiració.  Converses amb Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg. Barceloan: Fragmenta, 2020.
 
Josep Maria Gregori. Fons de la catedral de Girona. Col·lecció: Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 10. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans-Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
 
Josep Maria Gregori. Joan Verdalet (1633-1691) Missa per a 8 veus i ministrers. Fons musical de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Vilablareix. Ficta edicions, 2018. Mestres Catalans Antics, vol. 12.
 
 
Articles
 
Josep Maria Gregori i Cifré. “Francesc Bonastre (1944-2017), artífex de la recuperació del fons musical de Canet de Mar”, El Sot de l’Aubó, XVIII, 71 (2020), p. 3-6.
 
 
Jordi Ballester. “Los ángeles músicos de la antigua sillería del coro de la catedral de Girona (Cataluña): un caso paradigmático sobre los problemas de preservación de las fuentes iconográficas y su interpretación iconológica” Cuadernos de Iconografia Musical – UNAM (en premsa).
 
Jordi Ballester. “Musical Echoes, Feelings and Emotions: The Total Artwork Ideals in the Late 19th-century Paintings and Writings by Santiago Rusiñol (1861-1931)” a Roberto Illiano (ed.), Music and the Figurative Arts in the Nineteenth Century (Turnhout: Brepols, 2020), p. 471-495.
 
Jordi Ballester, Margarida Genera, Maria Garcia Barberà, Francesc Lavega i Jordi Aixalà. “Els aeròfons en època ibèrica. Una aproximació a partir de la iconografia ceràmica” Recerques del Museu d’Alcoi 29 (2020), p. 17-38.
 
Emili Ros-Fàbregas. “Editorial. Musicología en tiempos de la COVID-19”. Anuario Musical, 75 (2020), pp. 7-9.
 
 
Jordi Ballester «Music iconography and innovation in the decoration of the painted ceilings in the 15th century Iberian Peninsula» A: Early Music 47/1, Oxford academic (2019) p. 41-55
 
Josep Maria Gregori. ”Pere Vila (ca. 1465-1538), organista de les catedrals de Vic i València, probable autor del Magnificat a 4 (BC:M 1167, olim E: TarzC 2/3)”, A: Revista Catalana de Musicologia, XI (2018), p. 31-62.
 
Jordi Ballester, “Trumpets, heralds and minstrels and their relation to the imatge of power and repression in the 14th and 15th centúries Catalano-Aragonese painting” A: Music in Art XLIII/1-2 (2018), p. 11-25.
 
Emili Ros-Fàbregas, editor, Fons de Música Tradicional IMF-CSIC
https://musicatradicional.eu ISSN 2564-8500
 
Emili Ros-Fàbregas, editor, Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC
https://hispanicpolyphony.eu ISSN 2565-1579 
 
Organització del Congrés “La península Ibèrica com a cruïlla musical a través del temps: els intercanvis transculturals i la imatge de la música / Iberian musical crossroads through the ages: Images of music-making in their transculturals Exchange.” Organitzat per la Societat Catalana de Musicologia – IEC i l’International Council of Traditional Music (ICTM – Study Group on Iconography of the Performing Arts). Barcelona, IEC, 17 al 19 d’octubre de 2018.
 
 
Ponències i comunicacions a congressos:
 
Emili Ros-Fàbregas, “Reflections on the UNESCO World History of Music Project”. Seminari: International Musicological Society Study Group “Global History of Music”: Seminars 2019-2020. Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats-CSIC. Barcelona, 14 de gener de 2020.
 
Emili Ros-Fàbregas, “Musicología y Humanidades Digitales”. Congrés DIGITALIA HUMANÍSTICA: La investigación en humanidades y las humanidades digitales. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, CSIC. Santiago de Compostela, 11-13 de març de 2020.
 
Josep Maria Gregori, “El patronatge eclesiàstic a Catalunya en el marc dels regnes de la Corona Catalanoaragonesa” al Congrés Internacional El patrimoni musical de la Corona d’Aragó 1418-1707. València: CdM Fundació Cultura-Universitat de València, 21-23 de març de 2019.
 
Josep Maria Gregori “IFMuC-Inventari dels Fons Musicals de Catalunya: un proyecto de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Institut d’Estudis Catalans (IEC) al Servicio del patrimonio musical de Cataluña”. Congreso Internacional Música, Patrimonio y Sociedad en la era de las Humanidades Digitales. Barcelona: CSIC 4-5 d’octubre de 2019.
 
Jordi Ballester “Música, alcohol y tabaco como símbolos de modernidad en las artes plásticas de los años 60” ponència a les XIII Jornadas de Iconografía Musical UCM. Sonido, imagen y sociedad: perspectivas desde la iconografía musical y la organología (Madrid, 10 de desembre de 2019) 
 
Jordi Ballester “La base de datos IcMuC (Iconografia Musical a Catalunya): una nueva herramienta para el estudio de la iconografia musical” comunicació al Congreso Internacional Música, Patrimonio y Sociedad en la era de las Humanidades Digitales. Barcelona: CSIC 4-5 d’octubre de 2019.
 
Jordi Ballester “La música en la obra de Antoni Tàpies” ponència a les I Jornadas de la Comisión de Trabajo de la Sociedad Española de Musicología ‘Música y Artes Plásticas. Poéticas compartides: música y artes plásticas en España desde la segunda mitad del siglo XX (Madrid, 14 de març de 2019)
 
Emili Ros-Fàbregas “El Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC: desarrollo digital y trabajo colaborativo” I Congreso Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial “Manuel González Herrero”: Tradiciones e Identidad (Segovia, 15-17 de març de 2019)
 
Emili Ros-Fàbregas “Two databases for Spanish tradicional music and books of poliphony: perspectives of music transmission in Spain” Colloquium Institute for Advanced Studies. University of Amsterdam (Amsterdam, 1 de maig de 2019).
 
Emili Ros-Fàbregas “El Fondo de Música Tradicional y Libros de Polifonía Hispana: dos recursos digitales del CSIC para la investigación musicològica de interés tecnológico, educativo y social.”. Jornadas Recursos Digitales: Retos y oportunidades para la conservación y puesta en valor de los fondos musicales y audiovisuales. Universidad de Málaga (Málaga, 16 de maig de 2019). 
 
Emili Ros-Fàbregas “Investigación en musicologia y humanidades digitales: nuevas perspectivas para l patrimonio musical” Cursos de verano en Santander “Investigación y Humanidades Digitales: por qué, cómo y para qué”. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Santander, 2-6 d’agost de 2019)
 
Emili Ros-Fábregas “Musicologia y desafío digital: las bases de datos de la Institució Milà i Fontanals-CSIC” Música, patrimonio en la era de las humanidades digitales/ Music, Heritage and Society in the Age of Digital Humanities (Barcelona, 3 d’octubre de 2019).
 
Emili Ros-Fàbregas “Origins and technological development of two digital tools for music research. Workshop Boston University, Mugar Library (Boston, 28 d’octubre de 2019)
 
Emili Ros-Fàbregas “El impacto sociológico de las músicas de tradición oral en la era de las humanidades digitales”. La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea. Universidad de Granada (Granada, 19 de novembre de 2019)
 
Emili Ros-Fàbregas “Los romances viejos y de la tradición oral moderna del Nuevo Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica en el Fondo de música Tradicional IMF-CSIC” VI Congreso Internacional de Romancero. Universidad Complutensa de Madrid (Madrid, 25-27 de novembre de 2019)
 
Jordi Ballester, “Musical Echoes, Feelings and Emotions: The Total Artwork Ideals in the Late 19th century Paintings and Writings by Santiago Rusiñol (1861-1931)”. Ponència al congrés: Music and the Figurative Arts in the Nineteenh Century (Lucca, Itàlia, 17.11.2018)
  
Jordi Ballester, “Los ángeles músicos de la antigua sillería del coro de la catedral de Girona (Cataluña): un caso paradigmático sobre los problemes de preservación de las fuentes iconográficas y su interpretación iconológica”. Ponència al congrés: IV Congreso Latinoamericano de Iconografía Musical (Ciutat de Mèxic, 5.11.2018)
 
Jordi Ballester & Zdravko Blazekovic, “Music and images around the world: new aims, new perspectives”. Ponència al congrés: Iberian Musical Crossroads Through the Ages: Music, Images and Transcultural Exchanges (15th Symposium of the ICTM Study Group on Incolography of the Performing Arts) (Barcelona, 17.10.2018)
 
Jordi Ballester, “Music, wine, the pleasure of life and the ‘gauche divine’ in Barcelona during the last years of Franco’s regime”. Comunicació al congrés: Between ecstasy and inspiration: wine and music in the visual arts (International Conference of the IMS Study Group on Musical Iconography) (Bordeus, França, 23.6.2018)
 
 
Interpretació de repertori musical editat pels membres de l’equip:
 
Interpretació musical de repertori editat per Josep Maria Gregori
—Missa per a 8 veus i ministrers, Joan Verdalet (1632-1691)
Cicle «Música al Claustre de l’IEC», 1 d’octubre de 2020
Ensemble De canendi elegantia & La Caravaggia, dir. Francesc Garrigosa
Edició musical: Josep Maria Gregori
Font: Manuscrit Fons musical de Canet de Mar, CMar Au-1188.
 
Interpretació musical en línia de repertori editat per Emili Ros-Fàbregas
—“Hostia solemnis, motet anònim (s. XVI) dedicat a Santa Eulàlia, patrona de Barcelona”.
Enllaç a YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Chq4yLXyaEU&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR19YGQVttcb6u2K8B6GrzUTvibD9mmrOuf8-ceAwdlm1K6o2okTZNnZU4
Interpretació: Cor Francesc Valls de la Catedral de Barcelona
Edició musical: Emili Ros-Fàbregas
Font: Manuscrit Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M.681.
 
—“Un motet per a temps d’epidèmies: O beate Sebastiane”, Gaspar Weerbeke (ca. 1445-després de 1516)
Enllaç a YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lIHZgtxqceE
Interpretació: Companyia Musical, dir. Josep Cabré
Edició musical: Emili Ros-Fàbregas
Font: Manuscrit Barcelona, Biblioteca de Catalunya, M.454.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte