Secció Històrico-Arqueològica

Repertori de la memòria personal a la Catalunya Contemporània

Direcció

Albert Balcells i González
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Maria Helena Feliu
 
Síntesi

Realització d’un repertori crític i comentat d’autobiografies, memòries, dietaris, epistolaris i llibres d’entrevistes de la Catalunya contemporània. Es comença per fer un inventari de totes les obres des de la segona meitat dels segle XIX fins a l’actualitat. La selecció i buidatge es fa a partir dels catàlegs de biblioteques públiques i altres com la de l’Ateneu Barcelonès, i dels fons d’editorials amb col·leccions sobre temàtica catalanística. El volum aproximat pot superar els cinc-cents llibres. 

De cada llibre seleccionat es fa una ressenya crítica amb un extracte comentat, les dades bibliogràfiques, a més s’indica  si té pròleg o introducció amb constància de l’autor, els annexos, índex de noms i il·lustracions amb informació del seu nombre, lloc on es va escriure el text i la data, així com la ubicació actual del document. També consta l’any d’inici i del final del període de referència i el context geogràfic. S’estableix la tipologia a la qual pertany: memòries autobiogràfiques, memòries d’activitats en un període limitat, diari personal, dietari socioprofessional i/o literari, epistolari, entrevistes. S’indica el perfil socioprofessional de l’autor, el perfil ideològic i l’adscripció política. S’ofereix una llista dels personatges més esmentats en el text. Segueix una sinopsi i comentari de vint-i-cinc o trenta línies i, per últim, s’ofereix una bibliografia sobre l’autor i sobre el seu context més proper.
 

 

Paraules clau

Història contemporània, autobiografies, memòries, dietaris, epistolaris, llibres d’entrevistes

 

Inici del projecte

2017 -

 

Antecedents

La Universitat Autònoma de Barcelona elabora un repertori que abasta textos catalans des del segle XV fins a la primera meitat del segle XIX. Per tant, el projecte elaborat des de l’IEC resulta complementari a aquest. 

Emili Giralt. Bibliografia dels moviments socials a Catalunya, el País Valencià i les Illes. Barcelona: Edicions La Magrana, 1978.
 
Publicació de Testimonis de la Catalunya contemporània (1875-1986). Barcelona, Tarragona: Institut d’Estudis Catalans, Obrador Edèndum, 2017. Aquesta antologia recull fragments de memòries, dietaris i epistolaris juntament i articles de premsa del període comprés entre la fi de la tercera guerra carlina i la Restauració borbònic de 1874 fins a la preparació dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. 
 

 

Resultats

 Elaboració d’una base de dades i consulta a través de pàgina web.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte