Secció de Ciències i Tecnologia

Edició en línia del Diccionari de matemàtiques i estadística

Direcció

Joan de Solà-Morales Rubió
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors: 

Salvador Alegret Sanromà, IEC i UAB
Mireia Trias i Freixa, tècnica lingüística IEC

 
Síntesi

El Diccionari de matemàtiques i estadística es va publicar l’any 2002 i és fruit d’un conveni de col·laboració entre Enciclopèdia Catalana i la Universitat Politècnica de Catalunya. Es tracta d’un diccionari enciclopèdic que recull i explica la terminologia i els conceptes de les matemàtiques i l’estadística. Va ser elaborat per un ampli equip d’especialistes i s’adreça, sobretot, a estudiants i professors universitaris i dels últims cursos de batxillerat, així com als professionals que s’hi dediquen. Conté 3.800 entrades amb definicions, sinònims, termes relacionats i equivalents en espanyol, anglès i francès. També conté biografies dels matemàtics més rellevants de la història, gràfiques i figures.

Com s’ha vist, és una obra completa i terminològicament molt interessant. Per tal de fer-la més accessible, se’n vol fer una edició en línia (els editors han descartat reeditar-la). Tenint en compte que l’IEC disposa del Portal CiT (http://cit.iec.cat), proposem fer l’edició en línia a través de la plataforma. Els diccionaris terminològics en línia del CiT son més que versions digitals de l’obra en paper, ja que son interactius i disposen d’opcions de cerca avançada.
 
 
Abstract 
 
The Dictionary of Mathematics and Statistics (Enciclopèdia Catalana i Universitat Politècnica de Catalunya, 2002) collects and explains the terminology and concepts about mathematics and statistics. It contains 3,800 entries on definitions, synonyms, related terms and equivalents in Spanish, English and French. It also contains biographies of the most important mathematicians in history, graphs and figures. The Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) is going to make an online edition and incorporate it into the portal CiT (terminology in science and technology).

 

Paraules clau

Terminologia matemàtica i estadística.

 

Inici del projecte

2018 - 2019

 

Antecedents

El Diccionari de matemàtiques i estadística és una de les obres terminològiques més rellevants d’aquest àmbit, tant pel tipus com per la quantitat d’informació que proporcionen les seves entrades. El fet que Enciclopèdia Catalana i la Universitat Politècnica hagin decidit no reeditar-lo faria que, a la llarga, es perdés. Per aquest motiu, se’n vol fer una edició digital i s’ha pensat en el Portal CiT, perquè és una plataforma dedicada a l’elaboració de diccionaris en línia dins de l’IEC.

Així, l’objectiu final del projecte és donar una segona vida a la terminologia d’aquest diccionari aprofitant els recursos de què disposa l’IEC. A més, amb aquesta incorporació, la terminologia recollida en el Portal CiT també creixerà (tant el diccionari com el portal es beneficiaran del projecte). 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

https://cit.iec.cat/DME


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte