Secció de Ciències i Tecnologia

El meteorit de Terrassa de 1704: estudi científic i valor històric

Direcció

Jordi Llorca Piqué
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors: 

Neus Ibáñez Cortina, Institut Botànic de Barcelona
Marc Campeny Crego, Museu de Ciències Natural de Barcelona, UB
David Allepuz Sunyé, The Meterorical Society
Josep Maria Camarasa, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica,  Institució Catalana d’Història Natural
Emma Sallent Del Colombo, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, UB
 
Síntesi

El 25 de desembre de 1704 va caure a Terrassa el meteorit més antic conegut a Catalunya. Aquest fet es recull en documents històrics que expliquen el fenomen, però no es coneixia la conservació de cap fragment. Ara, després de més de tres-cents anys de la caiguda del meteorit, n'hem localitzat dos fragments a la Col·lecció Salvador, conservada actualment a l’edifici de l’Institut Botànic de Barcelona i declarada el 2014 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya. 

Els Salvador van ser una nissaga d’apotecaris i naturalistes barcelonins que, des de començaments del s. XVII fins a mitjans del s. XIX, van aplegar una biblioteca i unes col·leccions científiques molt importants. Actualment, es conserven els mobles antics de fusta amb policromies, un fons de llibres i documents i una col·lecció de gairebé deu mil espècimens de ciències naturals. Els dos fragments del meteorit de 1704 representen una troballa molt important que, juntament amb els fragments dels altres meteorits trobats a Catalunya (Nulles 1851, Canyelles 1861, Girona 1899 i Garraf 1905), constitueixen un patrimoni científic català de primer nivell. En aquest projecte es proposa l’estudi científic del meteorit i la recerca de documentació històrica. Es tracta, per tant, d’un projecte de caire interdisciplinari. Els dos fragments del meteorit descoberts a la Col·lecció Salvador es troben en un estat de conservació molt bo, cosa que permetrà un estudi veraç de la seva estructura i composició i que indica que els fragments van ser recollits molt poc després de caure. La caiguda del meteorit va tenir lloc el dia de Nadal de 1704, en plena Guerra de Successió. Els documents que es puguin estudiar del fons de la Col·lecció Salvador i a altres arxius ens poden donar informació molt valuosa sobre la interpretació que es va fer de la caiguda del meteorit i com els fragments van arribar a la Col·lecció. 
 
Aquest projecte representa una oportunitat única per a dur a terme un estudi científic sobre un meteorit desconegut fins ara i, també, un deure envers l’estudi i classificació del patrimoni científic català. Després d’aquest estudi es podrà donar a conèixer a la comunitat científica internacional que el meteorit de Terrassa de 1704 és un dels més antics conservats al món.
 
L’objectiu del projecte és doble:
  • Cercar la documentació relacionada amb la caiguda i la troballa dels dos fragments del meteorit de Terrassa caigut el 1704 als documents de la Col·lecció Salvador i a altres arxius.
  • Dur a terme l’estudi científic del meteorit per a la seva classificació i anàlisi. 

 
Abstract 
On 25th December, 1704, the oldest meteorit known in Catalonia fell on the city of Terrassa. This fact is collected in historical documents that explain the phenomenon, even though the conservation of no fragment was unknown. Now, after more than three hundred years from the fall of the meteorite, two fragments have been located in the Salvador Collection. This collection is currently preserved in the Botanical Institute of Barcelona and it was declared in 2014 heritage of cultural interest (in Catalan Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN) by de Government of Catalonia.
 
The project has two goals:
  • To search the documentation related to the fall and the findings of two fragments of the meteorite in the documents of the Salvador Collection and other research material.
  • To carry out a research study in order to develope the classification and the analysis of the meteorite. 
 

 

Paraules clau

Història de la ciència, meteorit

 

Inici del projecte

2018 - 2019

 

Antecedents

L’estudi al laboratori dels meteorits és una disciplina que implica diverses àrees de coneixement, entre les quals es troben la química, la física i la geologia. Essent el meteorit de Terrassa anterior a l’inici de la disciplina científica de l’estudi dels meteorits, les narracions i els relats de la seva caiguda poden aportar informació molt interessant per a la història de la ciència. 

 

Resultats

Recopilació i revisió de documents per a l’estudi de la vessant històrica de la caiguda del meteorit. Malauradament, no s’ha trobat cap documentació que expliqui com el meteorit va arribar a la Col·lecció Salvador. Aquest meteorit és el setè més antic conservat a tot el món. 
 
S’ha completat l’estudi del meteorit per a la seva caracterització i classificació (anàlisis químiques, mineralògiques i petrològiques, i se n’han fet rèpliques museístiques.  
 
S’ha donat a conèixer la troballa i classificació del meteorit “Barcelona” a The Meteoritical Society, que ha actualitzat la informació de l'entrada al Meteoritical Bulletin.
 
Publicació de l’article científic «The meteorite of Barcelona: history, discovery, and classification» a la revista Meteoritics & Planetary Science 1-21 (2020).
 
Presentació i/o jornada a l’IEC per a donar a conèixer la troballa del meteorit i el seu estudi, tant des del punt de vista científic com històric.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte