Secció de Ciències Biològiques

Briòfits

Direcció

Montserrat Brugués i Domènech
Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Col·laboradors: 

Cecilia Sérgio (Universidade de Lisboa)
Elena Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)
 
Síntesi

El projecte Briòfits inclou:
 
Abocament de l’herbari BCB al “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF):
L’herbari de briòfits BCB inclou més de 64.000 mostres i és l’herbari més representatiu de la brioflora dels Països Catalans, amb mostres recol·lectades des del segle XIX fins a l’actualitat. El projecte es proposa l’abocament de les dades d’aquest herbari al portal “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF), una infraestructura mundial d’informació sobre biodiversitat lliure i gratuïta, que farà possible la visualització de totes aquestes dades. Perquè això sigui possible prèviament s’haurà de corregir la base de dades i georeferenciar totes les mostres.
 
- Manteniment del web de Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears:
Es continua fent el manteniment de l’aplicació i actualització dels mapes realitzats https://gis.geovincles.com/briofits durant el projecte de Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears finalitzat l’any 2017. Aquesta base de dades consta dels mapes de 450 espècies de briòfits. 
 
 
Abstract
The project includes:
-To upload all the BCB herbarium data to the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), an international network and research infrastructure which provides open access to data about all types of life on Earth. 
-To update the maps published in http://briofits.iec.cat during the project of Cartography of Bryophytes. Iberian Peninsula and Balearic Islands completed in 2017.
 

 

 

Paraules clau

Andorra, Antocerotes, Briòfits, Cartografia, Distribució, Hepàtiques, Illes Balears, Espanya, Mapes, Molses, Península Ibèrica, Portugal.

 

Inici del projecte

2018 - 2020

 

Antecedents

Projecte que es va iniciar l’any 1983, sota la direcció de Creu Casas i Sicart, amb l’objectiu d’elaborar els mapes de distribució geogràfica d'espècies de molses i hepàtiques de la península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, les Açores i Madeira. Cada volum consta de cinquanta mapes en què figuren les localitats segons la quadrícula UTM de 10x10, acompanyats d'un text explicatiu en català i en anglès. 

 

 

Resultats

Tant la Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears (https://gis.geovincles.com/briofits) com la “Global Biodiversity Information Facility” (http://www.gbif.es/) són aplicacions que es poden consultar lliurement i gratuïtament via internet. En ambdós casos la informació queda automàticament disponible i a l’abast de tots els investigadors que en vulguin fer ús. Durant l’any 2019 s’ha continuat la migració de les dades de l’herbari BCB de briòfits.

Casas, C. ; Brugués, M. ; Cros, R. M. ; Sérgio, C. Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands [Recurs electrònic] : illustrated keys to genera and species. Il·lustracions: Anna Barrón i Iolanda Filella; traducció a l'anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry.  Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. 2a ed. act. i rev. 2020.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Pàgina web  https://gis.geovincles.com/briofits

 


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte