Secció de Ciències i Tecnologia

La millora de les condicions d’habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts residencials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Direcció

Pere Joan Ravetllat Mira
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Ponent

Joan Antoni Solans Huguet
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

Cèsar Díaz Gómez (ETSAB-UPC)
Pilar García Almirall (ETSAB-UPC)
Moisés Gallego Olmos (ETSAB-UPC)
Alfred Linares Soler (ETSAB-UPC)
Helena Coch Roura (ETSAB-UPC)
Josep M. González Barroso (ETSAB-UPC)
Blanca Gutiérrez Valdivia
Cristina Pardal March (ETSAB-UPC)
Jordi Adell Roig (ETSAB-UPC)
Martí Sanz Ausas (ETSAB-UPC)
Còssima Cornadó Bardon (ETSAB-UPC)
Sara Vima Grau (ETSAB-UPC)
 
Síntesi

Les intervencions de rehabilitació en els polígons residencials moderns constitueixen una gran oportunitat, a Europa en general i a Catalunya en particular, d’evolucionar cap a un desenvolupament sostenible a nivell energètic i socioeconòmic.

Se sosté com a hipòtesi que no és possible garantir l’èxit d’una intervenció de millora de l’eficiència energètica si aquesta ignora els aspectes d’ús que es veuen afectats per consideracions sociològiques complexes. Els aspectes sociològics han de creuar-se amb dades estrictament tecnològiques, ja que gran part de l’èxit de les mesures de rehabilitació energètica ve directament influït pels hàbits d’ús i comportament dels habitants de l’edifici.
 
L’adequació a les actuals exigències d’habitabilitat, la necessitat de manteniment, la resolució de processos patològics en els edificis, l’optimització del balanç energètic i la recerca d’una major integració social de la població, són algunes de les variables que es tenen en compte per a l’anàlisi de grans conjunts residencials construïts entre 1954-1979 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
La capacitat transversal d’aquesta investigació permetrà aprofundir paral·lelament en dos eixos complementaris: tecnològic i sociològic, i considerar simultàniament la condició multiescalar de l’objecte d’estudi.
 
D’aquesta manera s’establiran les pautes per a la posterior adopció de solucions d’intervenció tècniques i socio-ambientals aplicables als casos d’estudi. Finalment, es facilitarà el protocol d’anàlisi que sigui extrapolable a la totalitat de grans conjunts residencials moderns en l’àmbit català i fins i tot en l’àmbit europeu.  

 
Abstract
 
The project consists of improving habitability conditions in large residential complexes of the Metropolitan Area of Barcelona and reducing energy demand in this area too. The study will delve into technological and sociological areas because energy rehabilitation measures are principally influenced by behaviour of building inhabitants. The work will analyse large residential complexes built between 1954 and 1979 in the Metropolitan area of Barcelona. Current requirements of habitability; maintenance of buildings; resolution processes in pathological buildings; energy balance optimizations; and the search for greater social integration are some of the variables taken into account for the analysis.

 

Paraules clau

Arquitectura; polígons residencials; sostenibilitat; rehabilitació; restauració

 

Inici del projecte

2015 - 2016

 

Antecedents

 

Resultats

Estratègia de difusió a la comunitat científica i acadèmica a través de Congressos en l'àmbit estatal i europeu d'alt impacte: 

 • Ravetllat, P. J.; Díaz, C.; García-Almirall, P.; Cornadó, C.; Vima, S., “Refurbishment in large housing estates”, CD de Proceedings of the World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium WMCAUS-2016, Juny de 2016, Praga. 
  (CD, p. 476) (DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.776).
 • Participació a la Taula Temàtica organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre “Els polígons d’habitatge”, vinculada a la modificació del Pla Director Metropolità. Tema desenvolupat: “La problemàtica constructiva dels polígons d’habitatge construïts durant el període 1950-1075” (C. Díaz).
 • Participació a la VI Edició de la Fira del Coneixement 2016, organitzada per l'Exploratori dels Recursos de la Natura en el marc del Barcelona Knowledge Campus (UPC i UB). Abril de 2016, Berga. Presentació: “Millora de les condicions d'habitabilitat i reducció de la demanda energètica en els grans conjunts de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Part I: Estat de la qüestió i caracterització dels conjunts per indicadors sociodemogràfics, socioeconòmics i socioespacials”, inclosa en l'estand "Millorar els edificis que vivim - conservar el nostre patrimoni arquitectònic" (Díaz, C.; Ravetllat, P.J.; Cornadó, C.; Vima, S., Rius, G.; Rumenov, A.; Martín, E.)
 • Participació al V Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios. Patorreb 2015, que va tenir lloc el mes de març a Porto, Portugal. 
   
 • Conferència inaugural Formas de intervención en grandes conjuntos residenciales a càrrec del professor Catedràtic arquitecte de la Universitat Politècnica de Catalunya Cèsar Díaz Gomez, membre de l'equip investigador.
   
 • Participació al IX Congreso Nacional y I Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción a Segovia, 2015.
 
Publicacions: 
 
Ravetllat, P.J.; Díaz, C.; García-Almirall, P.; Cornadó, C.; Vima, S., «Refurbishment in Large Housing Estates: a Review on Restructuring and Upgrade», revista PROCEDIA ENGINEERING, núm. 161, 2016 (pp. 1932-1938).
(DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.776) (RG)
http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877705816330053
 
Ravetllat, P.J.; Díaz, C.; García-Almirall, P.; Cornadó, C.; Vima, S., «Millora de les condicions d'habitabilitat i reducció de la demanda energètica en els grans conjunts de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Part I: Estat de la qüestió i caracterització dels conjunts per indicadors sociodemogràfics, socioeconòmics i socioespacials». Barcelona, desembre 2016.
 
Díaz, C.; Ravetllat, P.; Cornado, C.; Vima Grau, S. «Formas de intervención en grandes conjuntos residenciales». A: V Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios Patorreb 2015. Libro de Resúmenes (p. 134). Porto, 2015. 
 
Díaz, C.; Ravetllat, P.J.; Cornadó, C.; Vima, S. «Formas de intervención en grandes conjuntos residenciales». A: V Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios Patorreb 2015. PDF-Libro de Ponencias (pp. 397-402). (DOI: 10.13140/RG.2.1.4061.3922). Porto, 2015.
 
Díaz, C.; Cornadó, C.; Vima, S. «El uso del hormigón armado en los sistemas estructurales de los edificios residenciales modernos del Área Metropolitana de Barcelona». A: Actas del IX Congreso Nacional y I Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción (Vol I, pp.531-540). Segovia, 2015.

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte