Secció de Ciències i Tecnologia

Cent anys de matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans

Direcció

Manuel Castellet i Solanas
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Codirecció

Antoni Roca Rosell
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

 

Col·laboradors:

Miquel Terreu (2012-2013)
Carlos Acosta Rizo (2014-2017) 
 
 
 
 
Síntesi

El projecte es planteja dos objectius: d’una banda, la creació d’una base de dades de les activitats de l’Institut d’Estudis Catalans en relació a les matemàtiques des de l’any 1911 al 2011; i de l’altra, la promoció de l’estudi i la reflexió, tant en termes historiogràfics com de comunitat investigadora.

Els fons que s’han estudiat són:
  • Arxiu de la Secció de Ciències (complementat amb l’arxiu de la Diputació de Barcelona): Buidatge de 186 actes (IEC) i 230 documents (DIBA), principalment dels Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi (1915-1923). 
  • El fons i l’arxiu de la Societat Catalana de Matemàtiques (hereva de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques): 343 persones, 513 publicacions, 49 concursos organitzats, i 40 congressos i trobades. 
  • El fons i l’arxiu de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
  • El fons i l’arxiu del Centre de Recerca Matemàtica. 3.225 investigadors, 1.491 publicacions, 4.878 conferències i seminaris, 87 grup de recerca i 291 congressos i trobades.
 
 
Abstract
 
The project aims to offer a webpage of resources reflecting the contributions of the Institut d’Estudis Catalans (IEC) to Mathematics. This began with the creation of the Section of Sciences in 1911. Several data has been elaborated containing the activity related to the IEC, including the Catalan Mathematical Society, the Foundation Ferran Sunyer i Balaguer and the Centre of Mathematical Research (CRM).

 

Paraules clau

Matemàtiques; Història de la ciència; Bases de dades; Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques; Secció de Ciències (IEC); Consell de Pedagogia (Mancomunitat de Catalunya); Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi.

 

Inici del projecte

2012 - 2017

 

Antecedents

 

Resultats

Presentacions:

Roca Rosell, A.; Terreu Gascon, M. «El IEC y las matemáticas (1911-2011). Proyecto de estudio y base de datos». Congreso Bienal de la Real Sociedad Matemática Española (RSME), Sant Jaume de Galícia, 21-25 de gener de 2013.
 
Terreu Gascon, M. «L’IEC i les matemàtiques (1911-2011). Projecte d’estudi i base de dades». Assemblea General de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), Barcelona, 20 de novembre de 2013.
 
 
Jornada:
 
100 anys de matemàtiques a l’IEC
Presentació dels resultats del projecte de recerca 100 anys de matemàtiques a l’IEC. Conferències a càrrec de Manuel Castellet, Antoni Roca Rosell, Amadeu Delshams, Joan de Solà Morales i Emma Sallent Del Colombo.
DATA: 25 de febrer de 2016
LLOC: Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC
ORGANITZACIÓ: Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Societat Catalana de Matemàtiques, Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i Centre de Recerca Matemàtica 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

http://matematiques-iec.espais.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte