Secció de Ciències i Tecnologia

Història de la matemàtica, resultats, contextos i textos. Grècia / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Pilar Bayer i Isant
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors: 

Josep Pla i Carrera (UB)
Margarida Bassols Puig (UB)
 
Síntesi

El projecte es basa en la redacció d’una història de la matemàtica grega en quatre volums. Cadascun dels volums constarà de dues parts: a) un corpus històric i b) traduccions al català de textos grecs que constitueixen la base del corpus.
 
El primer volum cobreix el període que va de Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil. Conté: a) quatre capítols amb una contextualització històrica i filosòfica de l’època, i b) tres apèndixs amb les traduccions de més d’un centenar de textos, els més extensos dels quals són el Tractat de les lúnules d’Hipòcrates de Quios i el text aritmètic contingut en La República de Plató.
 
El segon volum contindrà una adaptació anotada i comentada d'Els Elements d'Euclides.
 
El tercer volum cobrirà la matemàtica grega del segle III aC amb textos d'Euclides, d'Apol·loni, d'Arquímedes, d'Eratòstenes i d'Aristarc de Samos.
 
El quart volum cobrirà la resta de la matemàtica grega fins a la fi del segon període de l’Escola d’Alexandria, al segle IV dC, amb la mort d’Hipàtia. La part principal de les traduccions constarà de l’Aritmètica de Diofant.
 
 
Abstract
 
The project consists of writing a history of Greek mathematics in four volumes. Each volume will have two parts: a historical corpus and a Catalan translation of Greek texts which are part of the basis of the corpus.
 
The first volume includes the period from Thales and Pythagoras to Plato and Aristotle. The second and third volume will contain an adaptation of the Euclid’s Elements. The fourth volume will cover Greek mathematics of the 3rd century BC with Euclid, Archimedes Apollonius. 

 

Paraules clau

Història de les matemàtiques; clàssics; traduccions

 

Inici del projecte

2015 -

 

Antecedents

Arrels germàniques de la matemàtica contemporània: amb una antologia de textos matemàtics de 1850 a 1950 
Autor/a: Bayer i Isant, Pilar ; Guàrdia Rúbies, Jordi ; Travesa, Artur 
Data de l´edició: 2012 
ISBN: 978-84-9965-119-4

Autor/a: Gauss, Carl Friedrich 
Data de l´edició: 1996 
ISBN: 84-7283-313-5
 
 

 

Resultats

Autor: Pla i Carrera, Josep 
Data de l´edició: 2016 
ISBN: 978-84-9965-308-2 
Premi Crítica Serra d’Or 2017 en la categoria de Recerca (Altres ciències).
 
Autor: Pla i Carrera, Josep 
Data de l´edició: 2016 
ISBN: 978-84-9965-307-5 
Premi Crítica Serra d’Or 2017 en la categoria de Recerca (Altres ciències).
 
Autor: Pla i Carrera, Josep
Data de l’edició: 2018
ISBN: 978-84-9965-414-0
 
Història de la matemàtica: Grècia IIIc (Apol·loni, Diocles i Zenòdor) (en preparació)
 
 
Presentacions
 
Josep Pla i Carrera, Pilar Bayer. Presentació de les obres Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, resultats, textos i contextos i Història de la matemàtica grega I (De Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil): resultats, textos i contextos. Institut d’Estudis Catalans, 17/11/2016.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació de les obres Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, resultats, textos i contextos i Història de la matemàtica grega I (De Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil): resultats, textos i contextos. Facultat de Matemàtiques i Informàtica, UB, 22/03/2017.
 
Josep Pla i Carrera. Discurs d’agraïment per la concessió del Premi Serra d’Or, modalitat recerca 2017. Fundació Endesa, 03/05/2017
 
Josep Pla i Carrera, Pilar Bayer. Presentació de les obres Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia, resultats, textos i contextos i Història de la matemàtica grega I (De Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil): resultats, textos i contextos. Màster de Formació del Professorat de Secundària de Matemàtiques impartit per les universitats de Barcelona. UPF, 13/11/2017.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació de les obres Història de la matemàtica: Egipte o Mesopotàmia, resultats, textos i contextos i Història de la matemàtica grega I (De Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil): resultats, textos i contextos. UAB, 28/02/2018.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació de les obres Història de la matemàtica: Egipte o Mesopotàmia, resultats, textos i contextos i Història de la matemàtica grega I (De Tales i Pitàgores a Plató i Aristòtil): resultats, textos i contextos. UPC, 4/5/2018.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació del volum Història de la matemàtica II: Grècia IIa (els Elements d’Euclides, llibres I, II, III, IV, V, VI). Institut d’Estudis Catalans, 15.10.2018.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació del volum Història de la matemàtica I: Egipte i Mesopotàmia. Reial Cercle Artístic de Barcelona, 29.11.2018.
 
Josep Pla i Carrera. Presentació del volum Història de la matemàtica II: Grècia IIa (els Elements d’Euclides: llibres I, II, III, IV, V i VI). Universitat de Barcelona, 20.2.1019.
 
Josep Pla. Presentació del volum Història de la matemàtica: Grècia IIa a la Universitat de Barcelona, març 2019.
 
Josep Pla. Presentació del volum Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia a l’Ateneu Barcelonès, abril 2019.
 
Josep Pla. Presentació del volum Història de la matemàtica: Grècia IIa a la Universitat Politècnica de Catalunya, maig 2019.
 
Josep Pla. Presentació del volum Història de la matemàtica: Egipte i Mesopotàmia a Assistència Sanitària Col·legial, gener 2020.
 

Articles relacionats amb les publicacions:
 
Ressenya de Sebastià Xambó dels volums Grècia IIa i Grècia IIb, corresponents a la totalitat dels Elements d’Euclides a Serra d’Or, desembre 2019.
 
Notícia a Newsletter, RAED 96 (3 .10.2018)
 
Sebastià Xambó: “Sobre la història de la matemàtica: Grècia IIa. (els Elements d’Euclides, llibres I, II, III, IV, V i VI) de Josep Pla i Carrera.” SCM/Notícies 44 (2018) p. 20-22.
 
Josep Pla i Carrera: “Discurs d’agraïment (ampliat) a l’acte de lliurament del Premi Crítica Serra d’Or de Recerca”. Biaix 42 (2018), p. 85-88.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte