Secció de Ciències Biològiques

Els sistemes naturals del delta del Llobregat

Direcció

Joan Pino Vilalta
Institució Catalana d'Història Natural

Ponent

Joaquim Gosálbez Noguera
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL

 

Coordinadors: Joan Pino i Josep Germain

Col·laboradors:
Efrem Batriu (UB)
Xavier Bayer (Areambiental)
José Manuel Blanco (UB)
Vicenç Bros (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Jordi Cadevall (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Jaume Cambra (UB)
Jordi Dantart (SCL)
Pau Esteban (Ajuntament del Prat de Llobregat)
Xavier Ferrer (UB)
Josep Germain (ICHN)
Valentín González (Independent)
Rafael del Hoyo (Independent)
Susana Laredo (Ajuntament del Prat de Llobregat) 
Gustavo Llorente (UB) 
Michael Lockwood (ICHN)
Marc López-Roig (Areambiental)
María José López (UB)
Ramon M. Masalles (UB)
Albert Montori (UB)
Jordi Nebot (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Albert Orozco (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Joan Pino (CREAF-UAB)
Enric Queralt (CUADLL)
Maria Rieradevall (UB)
Enric de Roa (Ajuntament del Prat de Llobregat-Consorci del Delta)
Andreu Salvat (ICHN)
Xavier Santaeufemia (Consorci del Delta)
Josep M. Seguí (Independent)
Antoni Serra (UB)
Jordi Serra-Cobo (CRIVIB)
Ramon Solís (UB)
Ignasi Soriano (UB)
Adolf de Sostoa (UB)
Francesc Uribe (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
Andrés Valverde (Independent)
Jacint Ventura (UAB)
 
Síntesi

El delta del Llobregat ha estat objecte d’estudi per part de moltes generacions de naturalistes catalans. Aquest programa té per objectiu sintetitzar la informació relativa als sistemes naturals del delta del Llobregat, i editar-la seguint els formats de treballs de ‘Sistemes naturals’ publicats amb anterioritat per la ICHN. 

El cas del delta del Llobregat és especialment rellevant per a la ICHN, ja que conclourà la trilogia de volums dedicats als principals sistemes humits del litoral de Catalunya, juntament amb el del delta de l’Ebre (1977) i el dels aiguamolls de l’Empordà (1994). 
 
En el cas del delta del Llobregat hi perviu un conjunt d’organismes i sistemes naturals especialment interessant i amenaçat per la seva proximitat a la conurbació de Barcelona i als seus principals sistemes de comunicació i transport.  D’altra banda, malgrat ser un espai relativament conegut, hi falta una visió de conjunt que integri la informació disponible fins el moment i que n’identifiqui els principals gaps, per tal d’oferir la visió de conjunt que reclamen els gestors del territori.
 
El programa té dos objectius bàsics de recerca: (i) recopilar la informació disponible prèviament sobre els diversos grups d’organismes i sistemes naturals del delta del Llobregat; i (ii) prospectar específicament alguns grups d’organismes especialment poc coneguts.
 
Té també dos objectius bàsics relatius a la difusió d’aquesta informació:  (iii) posar a punt una base de dades de la biodiversitat del delta del Llobregat accessible per al món acadèmic, el públic naturalista i els gestors del territori; i (iv) sintetitzar aquesta informació en forma del volum específic Els sistemes naturals del delta del Llobregat, que formarà part de la sèrie de Treballs de la ICHN.
 
 
Abstract
 
This research program was aimed to compile the information available on the natural Systems of the Llobregat delta and to prepare a set of capitules of the diverse tòpics for its joint publications in a new volume of the Sistemes Naturals of the ICHN. This volume is particularly important to complete the series devoted to the major wetland System in the coast of Catalonia, which are highly threatened by land transformation and alteration of coastal processes.
 

 

Paraules clau

Delta del Llobregat, sistemes naturals, conservació de la biodiversitat, zones humides, treballs de la ICHN

 

Inici del projecte

2012 - 2018

 

Antecedents

Els Sistemes naturals dels aiguamolls de l'Empordà / coordinat per Joaquim Gosálbez i Noguera, Jordi Serra i Raventós i Eulàlia Velasco i Batlle 
Data de l´edició: 1994 
Col·lecció: Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural; 13

Data de l´edició: 1984 
Col·lecció: Arxius de la Secció de Ciències; 73
 
Data de l´edició: 1977 
Col·lecció: Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural; 8 

 

Resultats

Coordinació: Josep Germain i Otzet i Joan Pino Vilalta
Primera edició: desembre de 2018
ISBN: 978-84-9965-443-0
 
González Rodríguez, Valentín; Hoyo Pastor, Rafael del; Seguí Guinovart, Josep Maria; Valverde Martínez, Andrés. Flora vascular del Delta del Llobregat. Barcelona:Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana d’Història Natural, 2016.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte