Secció de Ciències Biològiques

Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos dels Països Catalans

Direcció

Francisco Lloret Maya
CREAF

Ponent

Jaume Terradas i Serra
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA

Col·laboradors:
Josep Maria Espelta Morral (CREAF)
Jordi Martínez Vilalta (CREAF)
Joan Pino Vilalta (CREAF)

 

 

 

Síntesi

Les sequeres són una de les pertorbacions més importants que afecten actualment els nostres boscos i determinen, en bona mesura, els béns i serveis que aquests ens proporcionen. En les darreres dècades s’ha detectat un nombre creixent d’episodis de decaïment forestal a escala global, en molts casos associats a períodes de sequera.

Tot i que existeix una base documental rellevant amb informació històrica sobre l’ús i explotació dels boscos als Països Catalans, aquesta es troba sovint dispersa i poc sistematitzada. L’objectiu principal d’aquest programa és recollir i estructurar la informació disponible sobre els efectes de la sequera en els nostres boscos en períodes històrics, particularment entre els segles XVIII i XX, i utilitzar aquesta informació per a realitzar anàlisis quantitatives de les seves causes i els seus impactes allà on el volum i la consistència de les dades ho permetin.

Específicament, el projecte es planteja els següents objectius:

  1. Identificació i sistematització de les fonts històriques i de la informació disponible sobre els episodis de sequera als boscos dels Països Catalans, amb un especial èmfasi en els de Catalunya.
  2. Anàlisi quantitativa de les tendències temporals en els efectes de la sequera sobre els boscos. Aquesta anàlisi es realitzarà en àrees geogràfiques específiques dels Països Catalans, on les fonts històriques proporcionin informació suficientment completa i coherent.
  3. Difusió dels resultats del programa, especialment en relació amb la vulnerabilitat dels boscos a la sequera, integrant la perspectiva històrica a l’anàlisi ecològica dels sistemes forestals actuals.
 
Abstract
 
The program aimed to analyse historical information about drought episodes in relation to forest use in Catalonia. After searching local archives of the 19th and 20th centuries, we found scarce reliable information on drought effects on forests, while there is substantial information about forest management and exploitation, that can be crossed with climatic layers. We found that in the 20th century there was a significant and positive relationship between forest harvest and precipitation, while it is not associated to drought periods.  

 

Paraules clau

Boscos; clima; episodis de sequera; història de la biologia; gestió forestal; ecologia; Catalunya

 

Inici del projecte

2015 - 2017

 

Antecedents

 

Resultats

Publicacions

Cunill, R., Lloret, F., Espelta, MA., Martínez-Vilalta, J., Pino, J., Terradas, J. (2015) Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos del Països Catalans. Bloc 1- Prospecció i identificació de les fonts històriques. Informe intern IEC/SCB, 51p.
 
Barrachina, M., Lloret, F., Espelta, MA., Martínez-Vilalta, J., Pino, R., Cunill, J., Terradas, J. (2015) Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos del Països Catalans. Bloc 2- Anàlisi quantitativa de les tendències temporals (1941-1984) a partir de l’explotació dels fons de l’Arxiu Històric de Girona. Informe intern IEC/SCB, 21p.
 
 
Seminaris i jornades
 
Seminari sobre «Fonts històriques per a l’anàlisi dels efectes de la sequera en els boscos dels Països Catalans». IEC-SCB. 20 d’abril de 2015.
 
Seminari sobre «Anàlisi històric de la gestió forestal en els boscos de Catalunya i la seva relació amb els períodes de sequera». IEC-SCB. 30 de novembre de 2015.
 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte