Secció de Ciències Biològiques

Distribució de Galemys pyrenaicus a Catalunya: possibles variacions després de quinze anys

Direcció

Joaquim Gosálbez Noguera
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors:
Pere Aymerich Boixàder (UB)
Jose Castresana Vilamur (CEMIMA: Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals: Institut de Biologia Evolutiva)

Síntesi

El projecte té com a objectiu principal actualitzar la distribució de l’almesquera (Galemys pyrenaicus) a Catalunya. Es tracta d’un mamífer insectívor semiaquàtic, endèmic de les muntanyes del nord ibèric i que està catalogat com a amenaçat i protegit a escala internacional. A més, presenta l’interès de ser un excel•lent indicador de la qualitat dels hàbitats fluvials. La seva distribució a Catalunya es va establir amb un grau alt de precisió l’any 2000, a partir de la prospecció d’indicis en 409 trams fluvials.

En els darrers temps, els hàbitats en què viu han experimentat canvis notables i hi ha evidències de regressió forta –i fins i tot d’extinció- en zones on fa quinze anys era molt corrent.

Per poder fer comparables els resultats del 2000 amb els del present projecte, es tornaran a prospectar els mateixos trams de l’any 2000, aplicant la mateixa metodologia. Comparant els resultats obtinguts en els dos estudis de distribució s’avaluarà la tendència de l’espècie en el període 2000-2017, el seu estat de conservació actual i les possibles causes dels canvis que s’observin. De forma complementària, es volen millorar les dades sobre la distribució als Pirineus de les musaranyes d’aigua (Neomys fodiens i N. anomalus), espècies mal conegudes i que comparteixen hàbitat amb l’almesquera.
En els darrers anys s’han obtingut evidències o indicis forts de regressions inesperades de l’almesquera en rius catalans, fins i tot s’ha arribat a situacions alarmants, com ara l’extinció aparent a la capçalera de la vall de Cardós, on l’any 2000 era molt corrent. També s’ha detectat una regressió greu en força zones dels Pirineus francesos.

Davant d’aquesta situació preocupant, es considera necessari actualitzar ràpidament les dades sobre l’estat de conservació de l’almesquera i, si cal, plantejar mesures per a frenar l’aparent regressió.

Abstract

A survey of the Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus) was carried out in 2000 based on scat signs in the Pyrenees area. The surveys provided accurate distribution information with the species being present in 108 out of 409 river sections surveyed.
The aim of the current project is to update the distribution of the desman in Catalonia. The desman is a semiaquatic insectivore mammal endemic of the North mountains of the Iberian Peninsula. It is considered endangered and currently it is protected at the international level. In addition, it is a bioindicator of riparian water quality.
In the last years, there has been a notable habitat regression and quality changes in areas where the species used to be very abundant 15 years ago. To be able to compare the results from 2000 to the ones from the current project, we will carry surveys in the same river sections surveyed in 2000 and with the same methodology. The comparison between the two years will allow us to evaluate the distribution trends of the species during 2000-2017, the population status and the potential factors involved in the observed trends.

 

Paraules clau

Galemys pyrenaicus, mamífers semiaquàtics, Pirineus, distribució, freqüència, canvis temporals

 

Inici del projecte

2015 - 2017

 

Antecedents

L’any 2000, gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, es va dur a terme un programa de prospecció de l’espècie Galemys pyrenaicus, basat en la detecció d’excrements en 409 trams fluvials de l’àmbit pirinenc. El resultat va ser que es va detectar l’espècie en 108 trams i es va poder establir la seva distribució amb la precisió més alta obtinguda fins aquell moment –i encara avui- en tota la seva àrea global. Entre els anys 2002 i 2013, l’equip de recerca ha continuat treballant en altres aspectes de l’almesquera, amb finançaments diversos, fent que Catalunya esdevingui un lloc de referència per als coneixements sobre l’espècie.

Aymerich, P.; Casadesús, F.; Gosálbez, J. (2001) Distribució de Galemys pyrenaicus (Insectivora, Talpidae) a Catalunya. Orsis, 16: 93-110.

 

Resultats

Aymerich, P.; Casadesús, F.; Gosálbez, J. (2001) Distribució de Galemys pyrenaicus (Insectivora, Talpidae) a Catalunya. Orsis, 16: 93-110. 

 

Altres resultats
 
Revisió de cinquanta-dos trams fluvials. Els canvis observats suggereixen una regressió de l’almesquera a la conca del Ter, ja sigui en l’àrea ocupada (extinció de poblacions locals petites isolades en afluents laterals) i/o en l’abundància (la densitat ha disminuït i la localització dels indicis s’ha tornat més aleatòria). Els resultats no són concloents, però causen preocupació, perquè les dades de l’any 2000 ja mostraven que la conca del Ter era la zona de Catalunya on l’almesquera presentava poblacions en un estat aparent més desfavorable i que havien de ser objecte de gestió prioritària.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte