Secció de Ciències i Tecnologia

Millora del disseny de la tenora

Direcció

Joaquim Agulló i Batlle
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors:

 • Ana Barjau i Condomines, Doctora en Física i experta en Acústica Musical. Tesi doctoral sobre l’acústica de la tenora. Ha intervingut com a codirectora.
 • Jordi Campos i Temporal, Enginyer Tècnic en Telecomunicacions, especialitat So i Imatge, és expert en la utilització de models acústics de columnes d’aire. Instrumentista i professor superior de tible i tenora.
 • Sergi Soler i Rocasalbas, Enginyer Superior en electrònica, especialitat Imatge i So, és expert en experimentació acústica.
 • Ester Cierco i Molins, Enginyera Tècnica en Telecomunicacions, especialitat So i Imatge, és experta en la utilització d’algorismes d’optimització en guies-ona acústics.
 • Jaume Vilà i Figueras, Instrumentista de tenora, ha estat solista en cobles tan prestigioses com La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat. Assessor, des de 1974, en la recerca de l’acústica de la tenora portada a terme a la UPC.
 • Pau Orriols i Ramon, Luthier professional d’instruments de vent de fusta.
 • Alfons Sibila i Fíguls, Luthier professional de tenores i tibles.
Síntesi

Desenvolupament d’un nou disseny de tenora que resolgui les mancances expressades pel col·lectiu d’intèrprets d’aquest instrument, representat per la Comissió per a la millora de la tenora fent ús de les tècniques de disseny i d’assaig assistides per ordinador desenvolupades en la línia de recerca Mecànica i Acústica de la UPC.

Les limitacions a corregir es referien a la manca de regularitat en la variació de les seves característiques musicals –particularment afinació, timbre, espontaneïtat i marge dinàmic– al llarg de la tessitura de l’instrument.

Aquest disseny millorat facilitarà l’acceptació d’aquest instruments per part d’uns músics de cobla cada vegada més professionals i avesats a la qualitat dels instruments de l’orquestra. A més, potenciaria la utilització de les xeremies de la cobla en altres formacions musicals.
 
 
Abstract
 
Development of a new design of the tenora, which is a Catalan musical instrument, in order to solve some limitations such as the tuning, the tone and the spontaneity.
 

 

Paraules clau

Tenora, xeremia tenor, cobla, tenor shawm, woodwind.

 

Inici del projecte

2005 - 2007

 

Antecedents

El 2002, el 150è aniversari de la tenora de Toron –la tenora considerada moderna– propicià reunions de músics, instrumentistes i constructors de tenores en les quals es van concretar un conjunt de millores desitjables.

Per altra banda, des de 1970 s'estava fent recerca sobre l’acústica de les xeremies de la cobla, que va ser objecte de tres tesis doctorals. El 2002 disposàvem del coneixement per a donar resposta a les millores desitjades.
 

 

 

Resultats

Un exemplar de tenora millorada, que va ser presentat en el concert de Sant Jordi de l’IEC el 2007. 

 
Com que cada instrumentista remarcable ja s’ha adaptat al seu instrument –adaptació que demana un període d’uns cinc anys– no s’ha produït una introducció de la nova tenora en l’àmbit professional dels tenoristes. Tantmateix, en la “Trobada de tibles i tenores” de 2014, celebrada a l’IEC, van ser molts els tenoristes que la van provar, i tots van valorar molt positivament l'espontaneïtat i regularitat de l’instrument així com el seu ampli marge dinàmic. En particular, va ser d’aquesta opinió el tenorista Enric Ortí, considerat com el màxim virtuós actual de l’instrument. 
 
 
Altres resultats
 
La tenora millorada –sovint juntament amb la barítona, nou instrument desenvolupat posteriorment per l’IEC– ha estat objecte de nombrosos articles científics i de divulgació,  i ponències a congressos internacionals. 
Ha intervingut en bon nombre de concerts, entre els quals destaquen:
 • Concert de Sant Jordi de 2007 al pati de l’Institut a càrrec de la cobla Sant Jordi. La tenora millorada fou presentada pel músic Jaume Vilà.
 • Concert de presentació de la barítona, al pati de l’Institut (19.09.2013), en una formació de cinc músics.
 • Concert en el marc de “La Festa del Joglar” a Ceret (27.09.2014), en una formació de quatre xeremies: tible, dues tenores –una de les quals la de l’IEC– i barítona. 
El bon resultat d’aquest programa de recerca va propiciar el programa de recerca de l’IEC per al disseny d’un nou instrument: la barítona, company greu del tible i la tenora.
 
La Barítona en concert. Cobla La Principal del Llobregat; solista: Jordi Campos; direcció: Francesc Benítez. Barcelona: Audiovisuals de Sarrià. Amb el suport de l’IEC i la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya.  (2015 DL). 1 disc sonor (50 min.) + 1 fullet en contenidor de 13 x 14 cm.
 
 
 

 

 

Més informació

En el web de difusió de la tenora millorada –juntament amb la barítona– a més de nombrosos document relatius a aquests instruments s’hi podran trobar els quatre documents més rellevants:

 • Mides de la tenora millorada de l’IEC: perfil interior i posició i mida dels forats.
 • Mides de la barítona: perfil interior i posició i mida dels forats.
 • La tenora i la barítona de l’IEC: un punt de trobada de ciència i música. Presentació conceptual.
 • La tenora i la barítona de l’IEC: un punt de trobada de ciència i música. Presentació fisicomatemàtica.
 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 http://tenora.recerca.iec.cat/

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte