Secció de Ciències Biològiques

Terminologia de la genètica, la genòmica i l’enginyeria genètica humana en llengua catalana dins el marc del manteniment del Diccionari de Medicina (DEMCAT) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Montserrat Aguadé Porres
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors:

Ramon Bartrons, (IEC) (director del projecte fins 2021)
Màrius Foz i Sala (IEC)
Maria Antònia Julià (TERMCAT)
Oriol Ramis (Societat Catalana del Diccionari de Medicina, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears)
Odette Viñas (Societat Catalana del Diccionari de Medicina, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears)

Especialistes:
 
Jaume Bertranpetit (IEC i UPF)
Concepció Soler Prat (UB)
Núria Sala Serra (IDIBELL)
Bru Cormand
Àurea Navarro Sabaté (UB)
Rafael Oliva Virgili (UB)
Virginia Nunes Martinez (IDIBELL)
 
Síntesi

El lèxic utilitzat en els camps de la genètica i la genòmica humana i les seves aplicacions en medicina humana ha evolucionat, com el propi coneixement en aquests camps, d’una manera accelerada en els darrers quinze anys.

Malgrat la comunitat científica catalana s’ha esforçat en la utilització rigorosa de la terminologia, no s’ha fet fins ara l’esforç sistemàtic de manteniment de tot el corpus que aquest projecte planteja dins el marc del manteniment del Diccionari de Medicina.
 
Actualment, el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, publicat en versió en línia al “Portal CiT” de l’IEC https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DEM, conté uns 1.750 termes relacionats més o menys directament amb l’àrea. S’ha identificat la necessitat d’actualitzar l’àrea temàtica de genètica, genòmica i enginyeria genètica humanes i les àrees relacionades atès el gran desenvolupament d’aquesta disciplina en els darrers anys i, per tant, les mancances i la gran quantitat de neologismes i manlleus utilitzats. L’objectiu final és consolidar la terminologia científica en aquests camps. 
 
Es calcula que, un cop revisada, augmentarà sensiblement el nombre de termes catalans específics. Així cadascun dels articles presentarà:
  • Terme català
  • Categoria lèxica
  • Remissions entre els termes catalans (sinonímia) (si escau)
  • Equivalències en castellà
  • Equivalències en francès
  • Equivalències en anglès
  • Equivalències en nomenclatures científiques [CAS, nom científic, Terminologia Anatòmica, International System for Human Cytogenetics Nomenclatura] (si escau)
  • Definició en català
  • Nota en català (si escau)  

Abstract
 
The vocabulary used in the fields of genetics and human genomics and its applications in human medicine has rapidly evolved in the last fifteen years, as well as its own knowledge in these fields.
 
Currently, the Encyclopedic Dictionary of Medicine (1990, 2000, 2005 in electronic version) and, at present, the online DEMCAT (2014-) contains about 1,750 terms related directly to the area. It is estimated that, once rigorously  revised, according to the procedure described in the methodology, the number of specific Catalan terms (including definition, related equivalents in Spanish, French and English and scientific nomenclatures) will increase significantly. Complementary notes of each definition will be introduced if it is required.

 

Paraules clau

Medicina, biologia, genètica, genòmica, enginyeria genètica, biologia molecular, diccionaris, terminologia científica

 

Inici del projecte

2019 -

 

Antecedents

La iniciativa d’elaborar un diccionari de Medicina la va tenir els anys 30 el cirurgià Manuel Corachán que va fructificar en el Diccionari de Medicina (1936) (digitalitzat l’any 2018 per l’Arxiu Nacional de Catalunya i el Departament de Salut).

La continuïtat va ser el Vocabulari Mèdic (1975, 1979, 1987) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, 
 
I finalment, en el Diccionari Enciclopèdic de Medicina (1990, 2000, i en 2005 en versió electrònica http://www.medic.cat/).
 
En tota aquesta evolució el paper de la Secció de Ciències Biològiques ha estat cabdal especialment dels seus membres: Drs. Alsina, Casassas i Foz. El Diccionari, que és una obra activa en constant renovació, és copropietat de l’Institut d’Estudis Catalana, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, Enciclopèdia Catalana, TERMCAT i darrerament s’hi ha afegit el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per garantir que la terminologia s’integra en tots els sistemes propis de la xarxa assistencial d’atenció a la salut pública i privada del Principat.
 

 

Resultats

Classificació de les 1.750 fitxes classificades dins l’àrea de genètica i genòmica del DEMCAT, més les dades dels vocabularis de genètica i bioquímica de l’IEC. 
 
Establiment de l’arbre de camp de treball amb cinc àrees de primer nivell: 
a) Conceptes bàsics. Biologia molecular
b) Genètica mendeliana
c) Malalties genètiques
d) Termes diversos
 
Durant l’execució del projecte s’han desenvolupat les 9 subàrees de segon nivell de l’àrea de genètica mendeliana que conté unes 736 fitxes i s’han lliurat als especialistes.
 
S’han revisat temàticament les 7 subàrees següents: al·lels, cromosomes, citologia, divisió cel·lular, dotació cromosòmica i reproducció i gens. Queden pendents de lliurament les subàrees de conceptes generals herència.

 

Altres resultats

Diccionari Enciclopèdic de Medicina (DEM). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut, Enciclopèdia Catalana. Segona edició revisada 2013. Edició en línia.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DEM


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte