Secció Històrico-Arqueològica

Registre i inventari dels vitralls catalans

Direcció

Sílvia  Cañellas
CVMA, GRACMON

Direcció

Núria Gil Farré
GRACMON

Direcció tècnica:
Antoni Vila i Delclòs (CVMA)

Equip d’investigació:
Anna Vila Rovira (CVMA)
 
Assessors: 
Joaquim Garriga i Francesc Fontbona (membres de l’IEC,  adscrits a la SHA)
 
Síntesi

  • Col·laborar en la millor protecció del Patrimoni històric de Catalunya en l’àmbit dels vitralls
  • Aconseguir inventariar els vitralls religiosos i civils catalans de les èpoques i estils corresponents a la cronologia que va del segle XVII al primer quart del segle XX.
  • Possibilitar l’establiment d’un ordre d’actuació segons l’estat de conservació i valor històric.
  • Aconseguir un registre de peces d’interès històric o artístic, que pugui evitar la comercialització i exportació d’aquest patrimoni (algunes peces es podrien declarar BCIN i BCIL)
  • Creació d’una base de dades amb les informacions i imatges de cada vitrall i amb el seu estudi
     
Aquest projecte està finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant un conveni per als anys 2009-2013 i 2106-2019.
 
 
Abstract en anglès
This research is about the stained glass windows of Catalonia from the 17th century to de first quarter of 20th century. It is the continuation of the Corpus Vitrearum Medii Aevi study based on the stained glass windows from the Gothic period to the end of the 16thcentury. That research first was led by Dr. Joan Ainaud. Dr. Later Ascari Manual Mundó and Dr. Xavier Barral were after the guideline. From 2009 on the “Registre i inventari dels vitralls Catalans”, was led by Dr. Xavier Barral and Antoni Vila. They worked about the stained glass windows from the area of Barcelona. Nowadays we are working in the area of Girona and between 2016 and 2020 we will work in Lleida and Tarragona in order to complete the Catalan domain. 
 

 

 

Paraules clau

Inventari, vitrall, tallers, restauració, Historicisme, Modernisme, Barroc, Noucentisme

 

Inici del projecte

2009 -

 

Antecedents

Aquesta proposta de registre i inventari dels vitralls catalans, és un treball que reprèn i continua la tasca realitzada per l’IEC amb la constitució de l’equip del Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), en l’estudi dels vitralls gòtics i renaixentistes catalans.

El CVMA és un programa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que forma part del conjunt de programes sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional (UAI), federació d’acadèmies i institucions científiques amb la voluntat de cooperació internacional, amb seu a Brussel·les a la qual pertany l’IEC des de l’any 1922.
 
El Dr. Joan Ainaud de Lasarte va dirigir l’estudi i posterior publicació de 4 volums dels vitralls gòtics catalans, el darrer dels quals es va publicar ja sota la direcció dels Dr. Anscari Manuel Mundó i Xavier Barral. El 5è volum, en dos toms, s’acabà sota la direcció d’aquest darrer. 
 
Un cop realitzat l’inventari dels vitralls gòtics i del Renaixement, es va veure la necessitat de continuar aquesta tasca amb els vitralls d’èpoques posteriors i, a partir del 2009 es va iniciar l’actual inventari, primer sota la direcció científica del Dr. Xavier Barral i, després, sota la direcció científica de Sílvia Canyelles i Núria Gil i sempre sota la direcció tècnica del Sr. Antoni Vila. El present projecte és continuació d’aquest.
 

 

Resultats

Núvol (owncloud) amb servidor a l’IEC. Internet  

 

Més informació

Anys 2009-15: Província de Barcelona
Any 2015-16: Província de Girona
Anys successius: Províncies de Lleida i Tarragona

 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte