Estudi previ a l'edició de les obres completes de Lluís Nicolau d'Olwer

Direcció

Carles Miralles i Solà († 2015)
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors

Sergi Grau
Joan Silva
 
Síntesi

Estudi previ a l’edició de les obres completes de Lluís Nicolau d’Olwer. Necessitat de recuperar l’obra d’un brillant intel·lectual, filòleg, historiador, que va practicar el periodisme, va cultivar l’erudició i va intervenir en política. Els seus articles d’erudició i treballs acadèmics, ponències, conferències, no han estat enterament recollits. Els seus llibres d’investigació tampoc han estat reeditats. Emprendre aquest projecte és complir amb un deute històric, ja que la seva obra constitueix una ineludible referència a la constitució ideològica del nacionalisme català.
 
Els objectius del projecte són:
a) Fer un estudi previ a l’edició de les obres completes de Lluís Nicolau d’Olwer.
b) Recuperació de l’obra i elaboració d’un catàleg, tan exhaustiu com sigui possible, del total de la producció escrita de Nicolau (en àmbit erudit, assagístic, periodístic i polític). 
 

Main project tasks and aims

The project aims to study the publication of the complete works of Lluís Nicolau d’Olwer. There is the need to recover the work of a brilliant intellectual, philologist and historian. He practiced journalism, he cultivated scholarship and he was involved in politics. His articles of erudition and academic papers, speeches, lectures has not been fully collected. His books of research haven’t been republished either. Undertaking this project meet a historical debt, because their work is an essential reference to the ideological constitucion of Catalan nationalism.
 
The objectives of the project are:
a) Making a preliminary study on the publication of the complete works of Lluís Nicolau d’Olwer.
b) Recovering the work and preparing an exhaustive catalog of the whole literary production written by Nicolau (erudite, journalistic and political issues).
 

 

 

Paraules clau

Filologia, grec, llatí, bizantí, llatí medieval, literatura catalana, política, ecdòtica, interpretació, drets d’autor, transcripció

 

Inici del projecte

2003 – 2015

 

Antecedents

Des de l’any 2003, un equip d’investigadors treballa en el projecte de recopilació dels escrits i materials dispersos de Lluís Nicolau d’Olwer.

 

 

Resultats

Lluís Nicolau d’Olwer. La lliçó de la dictadura. Pròleg de Carles Miralles. Barcelona: La Magrana. Biblioteca del catalanisme, 2014.
 
Lluís Nicolau d’Olwer. Caliu. Records de mestres i amics. Pròlegs de Jordi Rubió i Balaguer i de Carles Miralles. Primera edició íntegra a Catalunya. Facsímil de l’edició mexicana de 1958. Barcelona: Edicions 62, La Butxaca 2012.
 
Lluís Nicolau d’Olwer. Pere Abelard. Un humanista del segle XII. Pròleg de Josep Batalla. Santa Coloma de Queralt: Obrador Eddendum, 2016.
 

 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Filològica - Projectes de recerca

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte