Secció de Ciències i Tecnologia

Ciència, tecnologia i ètica

Direcció

Josep Amat i Girbau
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Coordinació

Josep M. Esquirol
Universitat de Barcelona

Col·laboradors:

Pere Ruiz Trujillo (UB)
Andrea Palaudarias (UB) 
 
Cinc grups de treball: Integrats per una vuitantena de col·laboradors d’entitats diverses.
 
Síntesi

L’Institut d’Estudis Catalans ha endegat el projecte “Ciència, Tecnologia i Ètica”, de caràcter transversal, amb la intenció d’elaborar un document no només valuós des del punt de vista acadèmic, sinó també rellevant i adequat per a poder convertir-se en punt de referència social i polític per al nostre país. 
 
Vivim en l’era de la ciència i la tecnologia. Les transformacions socials i les decisions ètiques davant de les quals ens posen els canvis cientificotecnològics són molt importants i afecten la major part dels àmbits de la vida. Convé que hi hagi una reflexió i deliberació de la ciutadania, i que els criteris i les consideracions que en surtin siguin expressió del to moral i cívic del conjunt de la societat i influeixin en les accions legislatives. 
 
El projecte està integrat per l’equip directiu i cinc grups de treball: Àmbit sanitari i bioètica; Àmbit educatiu; Internet i comunicacions; Energia i Indústria; Territori, urbanisme i paisatge.


Main project tasks and aims 
The Institute for Catalan Studies has launched the "Science, Technology and Ethics", a transversal nature project which intends to produce a valuable document from the academic point of view. The document is intended to be a social and political reference resource.
 
We live in the age of science and technology. Social transformations and ethical decisions which put us ahead of the scientific and technological changes are very important and affect most areas of life. There should be a reflection and deliberation of the citizenship and their actions could importantly contribute to the legislation actions.
 
A team manager and five working groups are part of the project. The working groups areas are: Bioethics and health sector; Educational sector; Internet and communications; Energy and industry; Territory; and urban landscape.
 
Our aim was to develop a públic ethics, that is, an ethics relative to the most important social areas. We focused our attention on those aspects with social implications for science and technoloy (the technoscience System). Our reflection and projection has been carried out on several areas, and has been grounded on the basic principles of responsability, respect and justice.

 

Paraules clau

Ètica, tecnologia, ciència, ètica pública, responsabilitat, sostenibilitat, respecte, justícia, societat, medi ambient, territori, educació, sanitat, indústria, energia, comunicació, política, TIC.

 

Inici del projecte

2011 – 2014

 

Antecedents

 

Resultats

Josep Amat (dir.); Josep Maria Esquirol (coord.). Per una Ètica pública a Catalunya: implicacions ètiques i socials de la ciència i la tecnologia. Col·lecció: Monografies de les Seccions de Ciències; 23.  Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016, 113 p. 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte