Secció de Ciències Biològiques

Flora i cartografia de briòfits

Direcció

Montserrat Brugués i Domènech
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció

Rosa M. Cros
Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Any 1982 - 2007:
Directora: Creu Casas i Sicart
 
Anys  2007-2014: 
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Ponent: Josep Vigo 
Col·laboradors: Anna Barrón, Elena Ruiz i Cecilia Sérgio
 
Any 2015: 
Direcció: Montserrat Brugués i Rosa M. Cros
Ponent: Josep Peñuelas
Col·laboradors: Cecilia Sérgio (Universitat de Lisboa)
 
Síntesi

L’any 2009 es va publicar el darrer volum de la Flora Briològica Peninsular. Aquest mateix any es va iniciar la creació d’una aplicació web, la Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears, que continua el projecte a través d’una aplicació digital interactiva que permet a les persones usuàries consultar i visualitzar sobre un mapa, per Internet, la distribució de les diferents espècies de briòfits. L’àrea d’estudi s’ha reduït a la península Ibèrica i a les Illes Balears. Juntament amb el mapa apareix una fitxa amb informació sobre l’espècie consultada, com ara sinònims, la presència en les diferents províncies, l’ecologia, el grau d’amenaça i observacions d’interès, així com una làmina que il·lustra els caràcters més destacables del tàxon, l'autoria del mapa i la data d'actualització.
 
S’elabora una fitxa per a cada espècie on consten les sinonímies, l’ecologia, la distribució, el grau d’amenaça i, si escau, les observacions, així com unes il·lustracions significatives per al reconeixement de l’espècie.
 
El projecte també elabora i actualitza un tesaurus d’espècies i un tesaurus bibliogràfic. 
 
 
Abstract
The aim of the Bryophyte Cartography of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands is to prepare distribution maps of bryophyte species reported from the studied area. The maps are accessible by Internet by means of a virtual application, other data such as ditribution per province, ecology, threatened categories, observations and drawings are also provided.

 

Paraules clau

Andorra, Antocerotes, Briòfits, Cartografia, Distribució, Hepàtiques, Illes Balears, Espanya, Mapes, Molses, Península Ibèrica, Portugal.

 

Inici del projecte

1983 - 2017

 

Antecedents

Projecte que es va iniciar l’any 1983, sota la direcció de Creu Casas i Sicart, amb l’objectiu d’elaborar els mapes de distribució geogràfica d'espècies de molses i hepàtiques de la península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, les Açores i Madeira. Cada volum consta de cinquanta mapes en què figuren les localitats segons la quadrícula UTM de 10x10, acompanyats d'un text explicatiu en català i en anglès. 

 

 

Resultats

Sérgio, C.; Garcia, C.A., Sim-Sim, M.; Vieria, C. Hespanhol, H.; Stow, S. 2013. Atlas e Livro Vermelho dos Briófitos ameaçados de Portugal (Atlas and Red Data Book of Endangered Bryophytes of Portugal ) Lisboa. MUHNAC. Documenta. 464 p.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C.; Infante, M. Handbook of Liverworts and Anthocerotae of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Il·lustracions: Anna Barrón; traducció a l'anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2009.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Handbook of Mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Illustrated keys to genera and species. Autores:. Il·lustracions: Anna Barrón i Iolanda Filella; traducció a l'anglès: Elena Ruiz; revisió del text en anglès: Alan Roy Perry. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2006.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M. Flora dels briòfits dels països catalans, vol. II Hepàtiques i Antocerotes. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2004.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M. Flora dels briòfits dels Països Catalans, Volum I Molses. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2001, 2003. 2a ed. revisada
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. 1996. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 4:151-200. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 3:101-150. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1992.
 
Casas, C.; Brugués, M.; Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 2:51-100. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona, 1989.
 
Casas, C.; Brugués, M., Cros, R.M.; Sérgio, C. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 1:1-50. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1985.
 
 
Articles
 
Carnicero, P. & Unzeta, M. 2017. «Primera cita de la molsa protegida Buxbaumia viridis (Buxbaumiaceae) pels Prepirineus catalans». A: Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 80, p 83-85.
 
Garilleti, R. & B. Albertos (coords.). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.
Les dades cartogràfiques i taxonòmiques disponibles a “Cartografia de Briòfits” han estat la base per preparar les fitxes de les espècies de briòfits amenaçats al territori espanyol que surten en aquest llibre i per mantenir-les actualitzades on-line.
 
Luceño, M., Cerrejón, C., Guerra-Cárdenas, S., Márquez-Corro, J. I., Pineda-Labella, V., Infante, M. & muñoz, J. 2015. «Novedades para la brioflora de la Sierra de Gredos (Sistema Central, España)». A: Boletín de la Sociedad Española de Briología, 46-47, p. 43-68.
 
Luceño, M., Cerrejón, C., Guerra-Cárdenas, S., Márquez-Corro, J. I., Pineda-Labella, V., Martín-Bravo, S., Infante, m: & Muñoz, J. 2017. «A Contributions to the Knowledge of Bryophytes from Sierra de Gredos (Central Spain) including a Reevaluation of Their National Conservation status». A: Cryptogamie, Bryologie 38: 281-302.
 
Sáez, L., Ruiz, E., Granzow de la Cerda, I. & Brugués, M. 2018. «The bryophyte flora of the Montseny massif (northestern Iberian Peninsula): conservation issues and an updated check-list». A: Cryptogamie, Bryologie 39: 1-44.
 
Segarra-Moragues, J. G. & Puche, F. 2016. «The bryophyte flora of the Sierra Calderona (Valencia and Castellón provinces, eastern Spain)». A: Boletín de la Sociedad Española de Briología 46-47: 11-35.
 
Brugués, M.; Ruiz, E. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Brugués, M.; Cros, R.M.; Ruiz, E.; Elías, M.J. Polytrichastrum longisetum (Sw. Ex Brid.) G.L. Sm. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cano, M.J.; Dirkse, G.; Gonzalez-Mancebo, J.M.; Guerra, J. ; Patiño, J. Acaulon fontiquerianum Casas; Sérgio. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E. Dychelyma falcatum (Hedw.) Myrin. A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E.; Oliver, X. Mannia fragrans (Balb.) Frye; L. Clark.  A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Infante, M.; Heras, P. «Red preliminar de Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA)». A: Garilleti, R.; B. Albertos (coords.) Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2012.
 
Oliver, X.; Cros, R.M.; Brugués, M.; Ruiz, E. «Seguiment de Mannia fragans (Blab.) Frye & L. Clarka l’única localitat coneguda a la península Ibérica». A: III Jornades de Conservació de Flora. Lleida, 14,15 i 16 de juny de 2012.  
 
Guerra, J.; Cano, M. J.; Gallego, M.T.; Orgaz, J.D.; Jiménez, J.A. «Novedades corológicas para la flora briofítica ibèrica. IV». Múrcia: Universidad de Murcia. Anales de Biología, 32, 2011.
 
Heras, P; Infante, M.; Aizpuru, I. «Nuevos datos sobre la presencia de Blindia acuta (Hedw.). Bruch & Schimp. en la Península Ibérica» Boletín de la Sociedad Española de Briología 37, 2011.
 
Infante, M.; Heras, P.; Gómez, D. «El Atlas de briófitos de Aragón». A: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino. Andorra:  Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), 2011.
 
Ruiz, E.; Brugués, M. Distribución de las Secciones Revolutohypnum Mönk., Hamulosa Schimp. Y Pseudostereodon (Broth) Ando del genero Hypnum Hedw. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología, 37, 2011. 
 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

  


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte