Secció Històrico-Arqueològica

Catalunya Carolíngia / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Gaspar Feliu i Monfort
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Direcció

Josep Maria Salrach i Marès
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Pompeu Fabra

Assessor

Josep Maria Font i Rius († 2018)
Institut d'Estudis Catalans -

Assessor

Antoni Pladevall i Font
Institut d'Estudis Catalans -

Assessor

Manuel Riu i Riu († 2011)  (†)
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Any 1920 - 1970:
Director: Ramon d’Abadal i Vinyals († 1970) (IEC)

Anys  1971(?) - 2009: 
 
Any 2009 - 
Directors: Gaspar Feliu (UB i IEC) i Josep M. Salrach (UPF i IEC)
 
 
Col·laboradors:
Pere Puig i Ustrell (arxiver) 
Ramon Ordeig i Mata (Biblioteca-Arxiu Episcopal de Vic)
Abel Rubió i Serrat (Arxiu comarcal d’Osona)
 

 

Síntesi

L’objectiu d'aquest programa de recerca és recollir i publicar tots els documents referents a Catalunya fins a l'any 1000, incloent-hi els preceptes dels reis francs expedits per al nostre país. Aquest corpus documental té un interès excepcional per a la història dels segles IX i X no tan sols de Catalunya, sinó també de l'Europa occidental dels temps carolingis.
 
Els resultats de les investigacions es publiquen en els volums corresponents als diferents comtats de la Catalunya Carolíngia. L’obra completa comprendrà l’edició de més de sis mil documents.
 
L’any 2021 s’ha estat treballant en el volum IX, d’Apèndix, tant en la transcripció d’alguns documents coneguts recentment com en correccions de la datació d’alguns documents i en l’apartat d’epigrafia. S’espera cloure el volum l’any 2022.
S’ha continuat treballant també en el volum I/2, que ha de completar la introducció, de la qual només es publicà la primera part.
 
 

Main project tasks and aims

The objective of this research program is to collect and publish all documents related to Catalonia until the year 1000, including rules issued by the Frankish kings in our country. This corpus has an exceptional interest for the 9th and 10th centuries Catalan history, and also for the Western Europe Carolingian period.
 
The research results are published in volumes which corresponds to the diferent Carolingian Catalonia counties. The work will include a full edition of more than 6000 documents. 
 

 

Paraules clau

Catalunya; Alta Edat Mitjana; Documentació; Comtat de Barcelona.

 

Inici del projecte

1920-

 

Antecedents

Aquest programa és la continuació del projecte d’edició de tots els documents dels comtats catalans, encarregat l’any 1920 a Ramon d’Abadal i Vinyals. Diverses vicissituds, en especial la Guerra Civil i els problemes a la postguerra, tant personals com de l’IEC, van fer que Abadal només pogués publicar en vida els volums II, Els diplomes carolingis a Catalunya, I part, 1926-1950, II part, 1952, i el volum III, Els comtats de Pallars i Ribagorça (1955). Va deixar però molts materials i treballs; una part d’aquests van ser publicats a títol pòstum i a cura de Jaume Sobrequés: El domini carolingi a Catalunya, 1a part (1986).

La continuïtat de l’obra va ser encarregada a Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó, sota la direcció dels quals es van publicar els volums IV, Els comtats d'Osona i Manresa (1999); els V, Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada (2003) i el volum VI, Els comtats del Conflent, Rosselló, Vallespir i Fenollet (2006).  
 

 

Resultats

Publicacions
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum 2/1: Els Diplomes carolingis a Catalunya. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 2/1, 1950.
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum 2/2: Els Diplomes carolingis a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 2/2, 1952
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum 3/1: Els Comtats de Pallars i Ribagorça. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 14, 1955. 
 
 Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum 3/2: Els Comtats de Pallars i Ribagorça. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 15. 1955.
 
 Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia / edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó. Volum 1/1: El Domini carolingi a Catalunya. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 35, 1986.
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum: 4/1 : Els comtats d'Osona i Manresa / a cura de Ramon Ordeig i Mata. Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 53/1, 1999.
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum: 4/2 : Els comtats d'Osona i Manresa / a cura de Ramon Ordeig i Mata. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 53/2, 1999.
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum: 4/3 : Els comtats d'Osona i Manresa / a cura de Ramon Ordeig i Mata. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 53/3, 1999.
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d’Abadal i de Vinyals ; dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum 6/1: Els comptats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet / a cura de Pere Ponsich ; revisat i completat per Ramon Ordeig i Mata ; prefaci per Anscari M. Mundó. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 70. 2006.
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d’Abadal i de Vinyals ; dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum: 6/2 : Els comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet / a cura de Pere Ponsich ; revisat i completat per Ramon Ordeig i Mata ; prefaci per Anscari M. Mundó. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 70, 2006.
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia / per Ramon d'Abadal i de Vinyals; prefaci per Anscari M. Mundó. Volum: 2/1 : Els diplomes carolingis a Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 75/1, 2007-2009 (Reedició). 
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum: 2/2 : Els diplomes carolingis a Catalunya. Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 75/2, 2007-2009 (Reedició).
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum: 3/1 : Els Comtats de Pallars i Ribagorça. Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 76/1, 2007-2009 (Reedició).
 
Abadal i de Vinyals, Ramon d'. Catalunya carolíngia. Volum: 3/2 : Els Comtats de Pallars i Ribagorça. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 76/2, 2009 (Reedició)
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum: 5/1 : Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada / a cura de Santiago Sobrequés i Vidal, Sebastià Riera i Viader, Manuel Rovira i Solà. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 61/1. 2009
 
Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon d’Abadal i de Vinyals i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó. Volum 5/2: Els comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada / a cura de Santiago Sobrequés i Vidal, Sebastià Riera i Viader, Manuel Rovira i Solà. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 61/2. 2009.
 
Josep M. Salrach, Justícia i poder a Catalunya abans de l’any mil, Barcelona (Eumo Editorial), 2013, 244 p. ISBN 978-84-9766-475-2.
 
 
 
 
Catalunya carolíngia / Obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Gaspar Feliu i Josep M. Salrach. Volum: 8 : Els comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga. Primera part: Pròleg. Introducció. Diplomatari (doc. 1-544) / a cura de Ramon Ordeig i Mata. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 111-1. 2020.
 
Catalunya carolíngia / Obra fundada per Ramon d'Abadal i de Vinyals i dirigida per Gaspar Feliu i Josep M. Salrach. Volum: 8 : Els comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga. Segona part: Diplomatari (doc. 545-908). Mapes. Índex / a cura de Ramon Ordeig i Mata. Institut d'Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 111-2. 2020.
 
Catalunya carolíngia. Volum IX. Regest de tots els volums amb els documents ordenats cronològicament, incorporació de documents coneguts amb posterioritat a l’aparició dels volums i correccions. (en preparació)
 
 
Articles
 
Josep M. Salrach, «Catalunya Carolíngia and the public nature of the great domain according to legal documents from the 9th and 10th centuries», A: Catalan Historical Review 14, Barcelona, 2021, p.21-34 (en català, p.133-146).
 
Josep M. Salrach, «Antiguitat Tardana i Alta Edat Mitjana: les crisis d’abans de la Crisi o, de nou, la transició del sistema antic al feudalisme», A: Recerques 72-73, Publicacions de la Universitat de València, 2016-2017, págs. 11-44.
 
Josep M. Salrach, «Els documents de Besalú a l’Arxiu Comtal de Barcelona i els misteris del darrer comte de Besalú (segles XI-XII)». A: M Aventín i J. M. Salrach (coords.), El comtat de Besalú en el context català i europeu, Quaderns de les Assemblees d’Estudis, 1, Novembre 2014, p. 7-28.
 
Ramon Ordeig i Mata, El monestir de Ripoll en temps dels seus primers abats (anys 879-1008), Vic (Estudis Històrics, Monografia 6), 2014.
 
Ignasi J. Baiges Jardí, «Documents del segle X al fons Sentmenat de l’Arxiu Fontcuberta». A: MUTGÉ I VIVES, Josefina; SALICRÚ I LLUCH, Roser; VELA AULESA, Carles (eds.), La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història medieval en homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, 2013, pp. 13-21.
 
M. Mundó i Marcet, «Baió i la Catalunya Carolíngia». Terme. Revista d’Història. Terrasa: Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i Arxiu Històric de Terrassa, 2013, pp. 67-74. Notes i preparació per a l’edició de Pere Puig i Ustrell.
 
Ramon Ordeig i Mata, «La visita de Roc d’Olzinelles als monestirs benedictins del bisbat de Girona l’any 1827», A: Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (Girona), vol. LIV (2013), pp. 453-484. 
 
Ramon Ordeig i Mata, «Tres cartes del pare Villanueva al bisbe Veyan i al canonge Ripoll». A: Ausa (Vic), vol. XXVI, núm. 172 (2013), pp. 355-371. 
 
Josep M. Salrach, «La recreación judicial de documentos perdidos: sobre la escritura y el poder en los condados catalanes (siglos XI-XII)». A: Julio Escalona i Hélène Sirantoine (eds.), Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir. Espagne et Occident chrétien, VIIIe-XIIe siècles, (Toulouse: CSIC y CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail), 2013, p. 235-248.
 

Altres resultats
 
«Congrés Homenatge a Ramon d’Abadal i Vinyals (1888-1970)», organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Taula rodona organitzada pel projecte CAT-CAR, publicada al darrer butlletí de CAT-CAR.
IEC, 23-24 de novembre de 2021.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte