Secció Històrico-Arqueològica

Corpus Textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d'impresos rossellonesos (CIR)

Direcció

Eulàlia Duran i Grau
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Coordinació

Eulàlia Miralles
Universitat de València

Col·laboradors: 

Mercè Comas (Biblioteca de Catalunya)
Verònica Zaragoza (Universitat de Girona i Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic) 
Pep Vila Medinyà (Institut d’Estudis Gironins)
 

 

Síntesi

Aquest programa de recerca té per objectiu elaborar un catàleg d’impressions fetes a Perpinyà i al territori del Rosselló entre 1500, data de la primera impressió per Joan Rosenbach, i 1840, alhora que s’ocupa de l’estudi dels impressors nord-catalans i els llibreters establerts en aquest territori, de llur activitat empresarial i de la història de la cultura catalana, de la literatura i de la llengua en la premsa d'aquestes terres.

 
El Catàleg d’impresos rossellonesos (CIR) té la voluntat de descriure tipobibliogràficament les impressions d’aquest territori dels segles XVIII-XIX entre 1500 i 1840. La confecció d’un corpus de les característiques del CIR, i el seu estudi, respon a la necessitat de recuperació del patrimoni cultural català i s’emmarca en els objectius de recerca de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
 
Main project tasks and aims
This research program aims to develop a catalog of prints made in Perpignan and Rousillon region between 1500, date of the first impression for John Rosenbach, and 1840. It also deals with the study of the printers of the Catalan of the North (France) and the booksellers who were established in that territory, their business activity and the history of the Catalan culture, the literature and the language in the press. 
 
Catalogue of Roussillon prints (CIR) aims to describe typographically and bibliographically impressions of this region between 1500 and 1840. The development of a corpus similar to CIR and its study responds to the need to recover the Catalan cultural heritage. It is also in the context of the Institute for Catalan Studies research goals. 

 

Paraules clau

Impremta; Història del llibre; Tipobibliografia; Catalunya; Catalunya del Nord; Perpinyà; Incunables; Segle XVI; Segle XVII; Segle XVIII; Segle XIX, Llengua; Literatura; Història.

 

Inici del projecte

2001 – 2018

 

Antecedents

 

Resultats

Articles, llibres i notícies:
 
Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles XVI-XVII) (en premsa)
 
Miralles, Eulàlia; Sogues, Marc ed. Llengua, literatura i impremta. Perpinyà (s. XV-XIX) Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2013 [Conté deu estudis de: Mercè Comas, Eulàlia Miralles, Òscar Jané, Pep Vila i Rotllà Serès-Brià. Presentació d'E. Miralles]  (en premsa [correcció proves])
 
Comas, Mercè, «Rareses impreses», dins El blog de la BC, 25-09-2013 [en línia: http://www.bnc.cat/El-Blog-de-la-BC/Rareses-impreses]
 
Comas, Mercè, «Entre el principi i l'inici: la poesia preliminar als impresos perpinyanencs del segle XVII», dins Observar les fronteres, veure el món, Figueres / Catarroja / Perpinyà, Afers, 2011, p. 301-309. 
 
Jané, Òscar. «Un projecte d'Història del Rosselló com a instrument d'integració a França a finals del segle XVII», Revista de Catalunya, 254, 2009, p. 9-39. 
 
Comas, Mercè. «A cantar meravellas grans: les Alegrias de Nadal», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, núm. 50, 2009, p. 333-356
 
Miralles, Eulàlia. «Dos llibres de devoció del notari Lluís Guilla», Afers. Full de Recerca i Pensament. Monogràfic: Notaris, homes i papers. El nord català als segles XIII-XVIII. Catarroja: Afers, 2007, p. 675-692.
 
Comas, Mercè. «La vitalitat de la impremta de Perpinyà del segle XVI al segle XIX: de Rosenbach a Alzina» A: Mirmanda. Revista de Cultura / Revue de Culture, núm. 2, 2007, p. 77-85
 
Serres-Brià, Rotlla; Vila, Pep. «La Regla de la gloriosa Santa Clara» (Perpinyà, 1707), un imprès no inventariat», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. vol. 48, 2007, p. 361-364.
 
Comas, Mercè. «Un apunt sobre la literatura impresa a Perpinyà al primer terç del segle  XVII». Randa [Homenatge a Jordi Carbonell / 3] 57, 2006, p. 55-74
 
Comas, Mercè. «La impremta a Perpinyà: Samsó Arbús», [amb. E. Miralles], Arxiu de textos catalans antics, 25, 2006, p. 347-373. 
 
Miralles, Eulàlia. «La llengua de la impremta a Perpinyà durant la segona meitat del segle XVII» A: Francesc Fontanella: Una obra, una vida, un temps.[A cura de Pep Valsalobre i Gabriel Sansano]. Girona: Edicions Vitel·la. Philologia: Sèrie Estudis 1, 2006, p. 93-123.
 
Duran i Grau, Eulàlia. «Corpus textual de la Catalunya Nord: catàleg d’impresos rossellonesos». A: Sessió de la Secció Històrico-Arqueològica a Perpinyà (20 d’octubre de 2004) [edició a cura d’Albert Balcells i Josep Massot].Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005.
 
Vila, Pep. «La impremta en català a Perpinyà durant la primera meitat del segle XIX». A: Imprimerie, édition et presse dans la première moitié du XIXe siècle. L’Olivier, Perpinyà, 2004, p. 141-188.
 
 
Seminaris i jornades:
 
II Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord, 25 de gener de 2019 a l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
 I Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord, 13 de desembre de 2013 a l'Institut d'Estudis Catalans: Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'Edat Moderna (segles XVI-XVIII). Amb la participació dels següents membres de l'equip: Marc Sogues, Mercè Comas i Eulàlia Miralles (comitè organitzador); Eulàlia Duran (comitè científic); Pep Vila, Verònica Zaragoza i Eulàlia Miralles (ponències). 

 

Més informació

Treballs en curs

Miralles, Eulàlia; Comas, Mercè et al. La impremta a Perpinyà (1500-1700) . Barcelona, IEC (Acceptat per a la publicació)
 
Comas, Mercè, «Un memorial desconegut de Lluís de Ros i Requesens (Perpinyà, 1640)», Scripta. Revista Internacional de Cultura i Literatura Medieval i Moderna (Pendent publicació)
 
Comas, Mercè. La impremta a Perpinyà en el primer terç del segle XVII(1600-1630). Tesi doctoral dirigida per la Dra. Eulàlia Duran (Universitat de Barcelona) 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Pàgina web http://ctcn.espais.iec.cat


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte