< Institut d'Estudis Catalans
Notícies Tornar Menú DIEC2

15/03/2019
Carta de suport als membres de la Sindicatura Electoral del Primer d’Octubre

L’Institut d’Estudis Catalans sempre s’ha mostrat compromès en la defensa dels principis de llibertat, democràcia, justícia i solidaritat, i en afavorir la col·laboració dels acadèmics i dels investigadors en totes aquelles activitats que denoten un compromís social i el foment dels principis esmentats.

Davant de l’acusació dels delictes d’usurpació de funcions i de desobediència, i de la petició d’una pena de fins a dos anys i nou mesos de presó als membres de la comunitat universitària Jordi Matas, Marta Alsina, Marc Marsal, Tània Verge i Josep Pagès per haver format part, com a acadèmics de reconegut prestigi, de la Sindicatura Electoral del referèndum de l’1 d’octubre, el Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans rebutja l’enjudiciament penal de professorat universitari a qui, des de la seva expertesa acadèmica en l’àmbit del dret i de la ciència política, el Parlament de Catalunya va requerir vetllar per la transparència i objectivitat del procés electoral i l’exercici efectiu dels drets electorals, en la seva condició de membres de la Sindicatura Electoral. L’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional de la impugnació de la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, que designava els membres de la Sindicatura electoral, en va comportar la suspensió. La Sindicatura es va dissoldre després de rebre la notificació del Tribunal Constitucional. L’1 d’octubre de 2017, data del referèndum, la Sindicatura no va exercir, de fet, cap funció i, per tant, decauen les acusacions de desobediència i d’usurpació de funcions. 

Per tot això, l’IEC dona suport a la retirada a tots els efectes de les acusacions esmentades i el sobreseïment i arxivament definitiu de la causa. 

IEC, 7 de març de 2019


 Carrer del Carme, 47;
 08001 Barcelona. 
Telèfon +34 932 701 620.
Fax +34 932 701 180.
 informacio@iec.cat - Informació legal