< Institut d'Estudis Catalans
Consultes lingüístiques   Menú DIEC2

L’Institut d’Estudis Catalans participa en el servei general de consultes lingüístiques Optimot, al qual poden adreçar els ciutadans que vulguin aclarir alguna qüestió referent a la llengua catalana. 

L’IEC atén també altres consultes per mitjà de l’Oficina d’Assessorament Lingüístic i de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica.

L’Oficina d’Estandardització s’ocupa d’atendre consultes especialitzades d’estudiosos o professionals de la llengua relacionades amb la normativa de la llengua catalana. Si voleu adreçar-hi una consulta d’aquest tipus, podeu emplenar el corresponent formulari.

L’Oficina d’Onomàstica té per funció principal l’estudi i la resolució de les qüestions relacionades amb els noms propis de la llengua catalana, tant pel que fa a la toponímia —els noms de lloc— com a l’antroponímia —els noms de persona. Si voleu adreçar-hi una consulta onomàstica, podeu emplenar el  formulari corresponent.

Així mateix, l’Oficina d’Onomàstica s’ocupa de la normalització de noms i cognoms.

 Carrer del Carme, 47;
 08001 Barcelona. 
Telèfon +34 932 701 620.
Fax +34 932 701 180.
 informacio@iec.cat - Informació legal