enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I CONTROL

Procés de degradació:


En graveres.


Descripció:


L'extracció d'àrids (graves, palets, sorres, etc.) provoca una alteració del terreny ja que afecta el sòl, que ha de ser retirat, i provoca una disminució de volum, per la retirada de l'àrid. La degradació es produeix quan l'activitat extractiva no té en compte quines són les funcions que es vol que tingui el sòl a la zona en el futur i, per exemple no preveu un decapatge previ, o s'arriba fins a la capa freàtica, o bé quan en acabar l'activitat extractiva, no s'ha portat a terme un pla de rehabilitació. La rehabilitació ha d'assegurar la sostenibilitat de les funcions futures previstes i evitar impactes ambientals no desitjats. Per exemple, no es pot omplir el buit creat amb materials amb efectes ambientals que comportin un risc de contaminació puntual o difús, o que creïn discordança amb els requeriments per a l'arrelament de la vegetació o puguin comportar una pèrdua del valor natural o estètic.

Importància: localitzada.Funcions del sòl afectades:Producció de biomassa, funció hidrològica (protecció de la qualitat de l'aigua), reserva genètica de plantes autòctones, funció estètica i paisatgística, funció de protecció d'efectes fora de la zona.                                             Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Extracció d'àrids amb afectació de la capa freàtica,
fet que pot tenir implicacions en la rehabilitació,
segons quina sigui la funció prevista per a la zona
un cop acabada l'activitat extractiva.
Bèlgica (J. Porta)
Prevenció i control:

A Catalunya, tot pla d'explotació d'una activitat minera ha d'anar acompanyat d'un pla de rehabilitació de la zona, perquè pugui ser objecte d'aprovació per l'Administració. La gestió ambiental de les activitats extractives es regula per la Llei 12/1981, el Decret 343/1983 i la normativa que se'n deriva, per a aconseguir una bona integració dels espais afectats un cop acabada l'activitat.

<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges