enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I CONTROL

Procés de degradació:


Per eliminació de mesures de conservació de sòls i aigües per mecanització o per concentració parcel·lària.


Descripció:


L'eliminació d'antics bancals i terrasses fan que la longitud del vessant augmenti, amb la qual cosa tant el volum d'aigua d'escolament, com la velocitat que agafa augmenten i, en conseqüència, creix el poder erosiu de l'aigua. De seguida apareixen xaragalls.

Importància: elevada a l'àrea mediterrània.

   Cliqueu la imatge
Ampliar foto
L'eliminació d'antigues mesures de conservació de sòls i aigües en favor de la mecanització fa augmentar el risc d'erosió.
La Segarra (J. Porta)
   Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Fons de vall en el qual s'han eliminat les mesures de conservació de sòls i aigües i que es llaura seguint el pendent màxim. El risc d'erosió
és molt elevat. La Segarra (J. Porta)                                         Cliqueu la imatge
Ampliar foto
La facilitat de disposar de maquinaria potent
permet plantejar canvis dràstics en la morfologia
del terreny per a plantar vinya. Cal haver previst
un decapatge inicial ihaver dissenyat, calculat i
implementat mesures de conservació de sòls i
aigües per a aconseguir una vinya sostenible.
Anoia (J. Porta)
Funcions del sòl afectades:Producció de biomassa (necessitat d'inputs més grans per a mantenir el rendiment dels cultius), funcions mediambientals (filtratge), funció hidrològica, disminució del segrest de carboni, funcions per a evitar efectes fora del lloc (aportació de sediments en inundacions, aterrament d'embassaments).


Prevenció i control:


Per a permetre la mecanització cal arribar a una solució de compromís entre la necessitat de fer plantacions amb fileres tan rectes com sigui possible i d'implementar mesures de conservació de sòls i aigües. El disseny de terrasses i canals ha d'anar acompanyat de càlculs adequats que tinguin en compte les característiques de les pluges i de la morfologia del terreny, a fir d'aconseguir que l'escolament i la circulació de l'aigua de desguàs no siguin erosius.

                                              Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Mesures tradicionals: la viticultura no mecanitzada permetia plantar la vinya seguint les corbes de nivell, disseny que resulta difícilment compatible amb els requeriments de la mecanització. Anoia (J. Porta)


                                                                                                         Cliqueu la imatge
Ampliar foto


Mesures tradicionals: l'aprofitament d'un fons de vall mitjançant bancals de mur de pedra seca evita l'erosió i afavoreix la infiltració i l'emmagatzematge de l'aigua (molt important en agricultura de secà). El risc d'erosió és molt baix.
Les Garrigues (J. Porta)


                                              Cliqueu la imatge
Ampliar foto

Mesures tradicionals en zones de baixa pluviometria: camps entollats després d'unes pluges molt intenses. Les mesures de conservació han retingut l'aigua i han evitat efectes erosius aigües avall. Les Garrigues (J. M. Villar)

                                                                                                         Cliqueu la imatge
Ampliar foto


Mesures de conservació i sostenibilitat: plantació de vinya per a produir vi d'alta qualitat (dècada dels anys noranta del segle passat) amb la implementació de mesures de conservació de sòls i aigües. Priorat (J. Porta)

                                              Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Mesures de conservació i
sostenibilitat:concentració
parcel·lària projectada amb
criteris de conservació de
sòls a Freising, Alemanya
(J. Porta)<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges