enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I CONTROL

Procés de degradació:


Erosió laminar o interxaragalls (esp., erosión laminar o interarroyaderos). Erosió hídrica per escolament superficial difús.


Descripció:


Pèrdua d'una capa prima més o menys uniforme de sòl (partícules alliberades per l'esquitx) en un terreny inclinat. S'esdevé quan la intensitat de la precipitació excedeix la infiltració, o bé quan el sòl satura d'aigua, fet que produeix a un excés d'aigua a la superfície. L'escolament superficial transporta les partícules més fines i provoca una disminució de la productivitat del sòl (pèrdua d'argila, de matèria orgànica i de nutrients). L'encrostament superficial afavoreix l'escolament superficial.

Importància: gran a l'àrea mediterrània.                                             Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Erosió laminar interxaragalls. Conca de Tremp
(J. Porta)Funcions del sòl afectades:


Producció de biomassa (disminució dels rendiments dels cultius i necessitat d'inputs més grans), funcions mediambientals (filtratge), funció hidrològica, disminució del segrest de carboni, funcions per a evitar efectes fora del lloc (aportació de sediments en inundacions, aterrament d'embassaments).Criteris de diagnosi:


Poc aparent, per la qual cosa pot passar desapercebuda, malgrat la importància que té. Després de la pluja, els elements grossos en superfície apareixen molt nets. Acumulació del material erosionat del sòl en tanques situades aigües avall transversalment al vessant.                                              Cliqueu la imatge
Ampliar fotoPedregositat superficial per eliminació dels materials fins per erosió laminar en sòls situats a la part alta d'un vessant i acumulació de materials a les parts baixes.
Les Garrigues (J. Porta)                                                                                                  Cliqueu la imatge
Ampliar foto

Erosió laminar: els sòls de les parts altes del vessant es veuen més afectats, com ho reflecteix el poc creixement de la vinya
(C. Roquero)


Prevenció i control:


Evitar l'esquitx. Mantenir el sòl amb coberta vegetal. Evitar l'encrostament. Recobrir el sòl amb un mulch o un geotèxtil. Implementar tècniques de conreu que creïn rugositat a la superfície del sòl o mesures de conservació que disminueixin la longitud del vessant i permetin el desguàs controlat de l'aigua de pluja. El disseny de terrasses i canals haurà de ser calculat i projectat d'acord amb les característiques de les pluges i de la morfologia del terreny, per tal que l'escolament no sigui erosiu.

<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges