enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I CONTROL

Procés de degradació:


Per toxicitats.


Descripció:


Introducció al sòl d'agents contaminants procedents d'activitats industrials, urbanes o rurals. A Catalunya els sòls contaminats estan associats principalment a antigues zones industrials, així com a un reciclatge inadequat de fangs de depuració d'aigües residuals o una inadequada gestió de residus (industrials o agrícoles).

Importància: localitzada.Funcions del sòl afectades:


Pot provocar contaminacions al sòl (locals o difuses), afectar la cadena alimentària, perjudicar la qualitat de l'aigua i la salut humana. En alguns països està en estudi l'aplicació als fangs de tècniques de concentració de menes, per tal de recuperar metalls ambientalment tòxics i disminuir-ne així la toxicitat.    Cliqueu la imatge Ampliar foto
Sòl contaminat per llots procedents de la bassa de decantació d'estèrils en mineria de sulfurs per accident. Hi podem observar la necrosi de les fulles.
Aznalcóllar (Sevilla) (M. López-Acevedo)Criteris de diagnosi:


Hi ha un protocol específic per a l'inventari de sòls contaminats a Espanya, en compliment de les directrius europees s'ha promulgat el Real Decret 9/2005, en el qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants de sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.Prevenció i control:


La rehabilitació de sòls contaminats és difícil i costosa. Cal establir processos de descontaminació, abans de donar noves funcions als sòls d'antigues àrees industrials, especialment si es volen recuperar com a espai d'oci (jardins per a la mainada, per exemple).                                             Cliqueu la imatge
Ampliar foto
La contaminació de sòl obliga a processos de
descontaminació que són molt cars. Podem
veure el gruix de sòl retirat mecànicament
després de l'accident d'Aznalcóllar, Sevilla
(M. López-Acevedo)<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges