enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

PROCESSOS DE DEGRADACIÓ I CONTROL

Procés de degradació:


Per inestabilitat de l'estructura.


Descripció:


Hi ha diversos processos que provoquen la destrucció de l'estructura del sòl i, per tant, la degradació de les propietats físiques d'aquest: sodificació, compactació, encrostament, etcètera.Funcions del sòl afectades:


Producció de biomassa (dificultats en la nascència, disminució del rendiment dels cultius), funcions mediambientals (filtratge de les aigües, emmagatzemament de carboni), funció hidrològica (l'absorció, infiltració i l'emmagatzemament d'aigua disminueixen, l'escolament superficial augmenta, amb el risc de provocar erosió i inundacions), funció d'hàbitat biològic.                                             Cliqueu la imatge
Ampliar foto
Destrucció de l'estructura per sodificació derivada
d'un sistema de reg/drenatge inadequat.
Agramunt, Urgell (J. M. Villar)
Criteris de diagnosi:


Estudi del sòl al camp (horitzons massius) i anàlisi al laboratori.Prevenció i control:


Control de la qualitat del l'aigua de reg i drenatge (en cas de risc de sodificació), evitar el trànsit de maquinària quan el sòl està massa humit (compactació), etcètera.                                             Cliqueu la imatge
Ampliar foto
L'agricultura ecològica promou la recuperació
de la pràctica d'incorporar fems per a millorar
l'estructura del sòl i aportar nutrients als
cultius sense utilitzar agroquímics.
El Gironès (J. Porta)

<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges