enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

CARACTERÍSTIQUES D'UN MAPA

IMPURESES O INCLUSIONS: grau de puresa de les unitats cartogràfiques

La puresa d'un mapa fa referència a la variabilitat espacial dels components i les propietats dels sòls dins d'una unitat cartogràfica. La variabilitat espacial és funció de l'escala del mapa, de la localització espacial i de la propietat considerada.

És important recordar que una unitat cartogràfica (aparentment uniforme pel fet d'estar representada d'una determinada manera a totes les seves tessel·les) mai no implica una homogeneïtat total dins de l'àrea que delimita.

El grau de puresa d'una unitat cartogràfica depèn de si hi ha superfícies no representables a l'escala del mapa: impureses o inclusions.

La significació de les impureses depèn de si es tracta de sòls similars o de sòls dissimilars (sòls amb una resposta diferent pel que fa a l'ús, respecte al sòl predominant).

A mesura que augmenta l'heterogeneïtat de les unitats cartogràfiques, el valor del mapa per a fer prediccions disminueix. D'aquí el poc interès i la poca utilitat que tenen els mapes a escala petita, com ara els d'escala 1:100.000 o més petita, per a gestionar el territori.

En mapes de sèries es requereix una uniformitat del 85 %, com a mínim (amb inclusions menors d'un 15 %). Ara bé, en mapes del nivell de família, l'homogeneïtat baixa fins al 70 % i, en casos de models de distribució molt imbricats, pot arribar a baixar fins al 50 %.

A una escala determinada

  5 unitats cartogràfiques,   
12 delineacions o tesel·les

A una escala més petita: efecte escala i efecte zoom.
Una de les unitats cartogràfiques ha passat a constituir una impuresa o inclusió.

4 unitats cartogràfiques,  
5 delineacions o tesel·les

<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges