enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

CARACTERÍSTIQUES D'UN MAPA

ESCALA MAPA

L'escala d'un mapa es defineix com el quocient entre la distància horitzontal que hi ha entre dos punts del mapa i els mateixos dos punts en el terreny.

Com més gran és el denominador, més petita és l'escala del mapa. Així per exemple, els mapes a escala 1:25 000 són mapes a escala gran, mentre un mapa 1:250 000 és un mapa a escala petita.INTERVAL D'ESCALES

DENOMINACIÓ ESCALA / CARTOGRAFIA

UNITAT CARTOGRÀFICA BASE

Menor de 1:500 000

Molt petita / exploràtoria

> 625 ha

100 000 - 500 000

petita / reconeixement

25 - 625 ha

25 000 - 100 000

Mitjana / semidetallada

1,5 - 25 ha

10 000 - 25 000

Gran / detallada

2 500 - 15 625 m2

Més gran de 10 000

Molt gran / intensiva

< 2 500 m2


Com més detallada és l'escala d'un mapa, més petita és la variabilitat espacial de les unitats cartogràfiques representades (grau de puresa més gran) i, per tant, més interessant serà el mapa per a poder fer prediccions amb vista a assignar adientment usos al territori.<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges