enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

CARACTERÍSTIQUES D'UN MAPA

CRITERIS DE QUALITAT DEL MAPA

Els criteris de qualitat del mapa de sòls fan referència a:

La precisió: Depèn de l'error gràfic en la localització de les unitats
   cartogràfiques en el mapa. La precisió augmenta en fer-ho la densitat
   d'observacions, si el mapa indica referències cartogràfiques, topogràfiques i
   coordenades i si el fons és l'ortofotomapa de la zona. Importància en
   l'establiment dels límits entre les unitats.

L'expressió: Presentació adequada de la informació. Depèn dels símbols,
   colors, trames, i signes, que han de que ser seleccionats amb cura. El mapa ha
   de ser agradable a la lectura.

La llegibilitat: Facilitat amb la qual és captada la informació. Depèn del patró de
   distribució dels sòls. Escala òptima de representació.
   Un excés d'informació pot dificultar la utilització del mapa.
   Per raons de cost d'edició, es produeixen mapes de l'escala més petita possible,
   a condició que siguin llegibles i no es perdi informació en la reducció.
   Un mapa té que ser clar. El maneig del color i els símbols a cada delineació, en
   milloren la lectura.

L'eficàcia: El mapa ha de ser útil, complet i fiable.
   La informació continguda en el mapa ha de permetre predir les propietats del sòl
   en qualsevol unitat representada. Depèn de la puresa de cada unitat
   cartogràfica; en definitiva, de l'escala.

La llegenda: Presenta de manera organitzada les unitats cartogràfiques.
   Permet utilitzar el mapa com a document complet en si mateix.
   Ha de ser curta i comprensible. La llegenda pot ser identificativa, si només és
   una llista de símbols per a identificar unitats pel nom; descriptiva, si dona
   informació de cada unitat, interpretativa si proporciona informació de cada unitat
   en relació amb usos específics del territori o sistemes de maneig, cosa que
   facilita l'accés a la informació sense haver de ser un especialista.
   La llegenda pot incloure indicacions sobre les fonts de documentació, el mètode
   de treball, les inclusions i la precisió.

<< torna

mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges