CONSOCIACIÓ DE SÒLS

Unitat cartogràfica en la qual cada delineació mostra la mida, la forma i la localització d'una unitat de paisatge dominada per una classe de sòl, amb inclusions permissibles de sòls diferents, per bé que similars.

La classe de sòl dominant és la que serveix per a donar nom a la unitat cartogràfica.

Les inclusions de sòls similars, dins d'una mateixa unitat cartogràfica, fan que les interpretacions més importants no es vegin afectades d'una manera significativa.

Una inclusió d'un sòl dissimilar (amb resposta diferent), generalment, no serà superior a un 10 % de la superfície, si és molt contrastada. No obstant això, la quantitat d'inclusions dissimilars en una delineació individual (tessel·la) d'una unitat cartogràfica pot ser més gran del 10 % si no s'obté cap avantatge pràctic de definir una nova unitat cartogràfica.

<< tornar