COMPLEX DE SÒLS

Unitat cartogràfica en la qual cada delineació mostra la mida, la forma i la localització d'una unitat de paisatge composta per dues o més classes de sòls, generalment dissimilars, més inclusions permissibles. Els sòls dissimilars inclosos en una mateixa delineació es troben tan imbricats, que resulta impossible separar-los, fins i tot en una cartografia més detallada, malgrat que presentin una organització espacial que es correspongui amb una certa lògica.

La superfície ocupada per cadascun d'aquests sòls és tan petita que esdevé impossible delinear-los separadament l'un de l'altre a escala 1:24 000.

Els sòls agrupats són suficientment diferents en morfologia o comportament, de manera que no es poden considerar una consociació.

Dues fases de dues sèries de sòls diferents no es poden separar a    escala  1:24 000.

<< tornar