ASSOCIACIÓ DE SÒLS

Unitat cartogràfica en la qual els sòls dissimilars agrupats ocupen prou extensió i estan organitzats segons un model que es repeteix d'una manera regular que pot ser explicada. Això fa possible delinear separadament aquests sòls si l'escala és més detallada o bé si es pot disposar de més temps per a la prospecció.

D'una manera arbitrària, s'ha fixat l'escala a 1:24 000.

Les associacions de sòls s'utilitzen generalment per a descriure unitats cartogràfiques a escala petita, mapes generalitzats com pot ser el mapa de sòls d'un país. Aquests mapes donen una visió de conjunt, però no poden ser utilitzats per a realitzar previsions amb vista a la instal·lació d'infraestructures ni a la planificació territorial d'àmbit municipal.

<< tornar