XVII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Societat Catalana de Història de la Ciència i de la Tècnica

Palma

17, 18 i 19 de novembre de 2022


Sol·licitud d’inscripció tancada