13a edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l'Àmbit de la QuímicaCurs 2018-2019

Data límit d’inscripció i de presentació dels treballs: 25 de febrer de 2019


Sol·licitud d’inscripció

 
Dades personals
Document (*)
Nom de l’autor del treball (*)
Cognoms de l’autor del treball (*)
Nom del centre d'ensenyament (*)
Adreça postal del centre d’ensenyament (*)
Localitat (*)
Codi postal (*)
Nom i cognoms del tutor/a del treball (*)
Telèfon de contacte del centre o del tutor/a del treball (*)
Títol del treball de recerca (*)
Adreça electrònica de l’autor del treball (*)
Adreça electrònica del tutor/a del treball (*)
 
Observacions
 
Noms i cognoms de l'autor/-a o dels autors/-es del treball de recerca en cas d’haver-n’hi més d’un. Utilitzeu el símbol gràfic del punt i coma per separar els noms dels autors.
 
Adreça electrònica de l'autor/-a o dels autors/-es del treball de recerca en cas d’haver-n’hi més d’un. Utilitzeu el símbol gràfic del punt i coma per separar les adreces electròniques.
 
Accepto la política de privacitat
Desitjo rebre informació sobre les activitats i les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans i de les seves societats filials

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris. Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb scq@iec.cat.

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que té per finalitat la gestió d’aquesta convocatòria. Les dades personals dels guanyadors poden ser divulgades i comunicades públicament dins del marc de la difusió d’aquesta convocatòria. Per a més informació podeu adreçar-vos a la Política de Privacitat del nostre web.

Les vostres dades no seran cedides a tercers, i seran conservades als efectes de registre històric. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat.