24th Metnet meeting

Secci├│ de Senyalitzaci├│ Cel┬Ělular, SCB

Sala Pi i Sunyer, IEC

17 de juny de 2022


Sol·licitud d’inscripció tancada