XVIII Conferència Enric Casassas

Els avenços en la mesura analítica

Aula Enric Casassas de la Facultat de Química. Universitat de Barcelona (c/ de Martí i Franquès, 1, de Barcelona)

18 de desembre de 2018


Sol¡licitud d’inscripciÃŗ tancada