XXI Conferència Casassas

L'hidrogen com a motor per a una economia descarbonitzada / Hydrogen as driver for a decarbonized economy

Escola d'Enginyeria Est (Barcelona Tech UPC)

14 de desembre de 2021


Sol¡licitud d’inscripciÃŗ tancada