Barcelona Mathematical Days 2020



Institut d’Estudis Catalans

23 i 24 d’octubre de 2020


Registration form closed