Bases neurobiològiques de l’aprenentatge

Secció d’Ensenyament de la SCB

Virtual, plataforma Zoom

19 de maig de 2021


Sol·licitud d’inscripció tancada