IEC

 
 

 

Declaració sobre els reials decrets d’ús del castellà

Després d'estudiar les noves disposicions reguladores dels ensenyaments mínims d'educació primària obligatòria i d'educació secundària obligatòria dictades pel Govern de l'Estat (Reial decret 1513/2006 i Reial decret 1631/2006, respectivament), l'Institut d'Estudis Catalans manifesta la seva profunda preocupació per les conseqüències negatives que es poden generar pel que fa a la posició del català en aquests cicles educatius. En aquest sentit, l'IEC en vol remarcar diversos aspectes:

  1. La nova regulació obstaculitza l'assoliment per a la llengua catalana del mateix nivell de competència que, en canvi, es vol assegurar per a la llengua castellana.
  2. L'ordenació proposada implica un tractament desigual de les dues llengües, en perjudici del català.
  3. Malgrat el mandat exprés de l'article 3.3 de la Constitució, el Govern estatal, amb les noves regulacions educatives, mostra una total despreocupació per la consolidació i el desenvolupament del català.
  4. D'altra banda, el caràcter minuciós i exhaustiu de les noves reglamentacions, així com llur rigidesa i llur mateix rang normatiu, signifiquen un desconeixement greu de les competències que l'article 131.3 de l'Estatut assigna a la Generalitat pel que fa a la definició dels currículums i plans d'estudi dels cicles educatius. D'aquesta manera, s'obstaculitza l'acció autonòmica per a assegurar l'aprenentatge i el coneixement de la llengua pròpia de Catalunya.
  5. La decisió del Govern estatal ha prescindit de la ponderació dels resultats comparatius de les competències lingüístiques dels estudiants, que proven que l'ordenació anterior no ha reduït el nivell de competència en llengua castellana. Aquesta no presenta cap diferència significativa amb les dades de la resta de l'Estat, mentre que la competència en llengua catalana se situa encara per sota de la relativa al castellà.
  6. A més, la nova ordenació comporta restringir considerablement la funció compensadora que té l'àmbit escolar per a corregir el desequilibri social dels usos lingüístics.

[Text redactat per la Comissió delegada del Consell Permanent de l'IEC, formada per Enric Argullol, Josep González-Agàpito, Isidor Marí i Antoni M. Badia i Margarit. Aprovat en la sessió del Consell del dia 14 de febrer de 2007].


Data de la declaració: 14 de febrer de 2007

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte