IEC

 
 

 

Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT)

El Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT) fou creat l'any 1985 per l'Institut d'Estudis Catalans i el Departament de Cultura de la Generalitat. Actualment és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que es regeix pel Decret 217/1997, de 30 de juliol.

La finalitat del TERMCAT és la promoció, l'elaboració i la difusió de recursos terminològics, la normalització dels neologismes catalans i la prestació de serveis d'assessorament per facilitar l'ús de la llengua en els àmbits científics, tècnics i socioeconòmics.

El Centre de Terminologia Catalana (TERMCAT) que inicialment era a les dependències de l'Institut d'Estudis Catalans, és actualment al carrer Diputació, 119 de Barcelona.

L'Institut d'Estudis Catalans participa en el TERMCAT en el Consell de Direcció i en el Consell Supervisor.

El Consell de Direcció està integrat per:

  • Un president, que és el director general de Política Lingüística.
  • Un vicepresident, que és el president de l'Institut d'Estudis Catalans.
  • Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, designat pel seu president.
  • Quatre representants de la Generalitat, designats un pel conseller de Cultura, un pel conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, un pel conseller d'Ensenyament i un pel conseller de Treball i Indústria.
  • Un representant del Consorci per a la Normalització Lingüística, designat pel seu president.
  • La directora del TERMCAT.  


Web del TERMCAT

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte