Recerca - Secció de Ciències Biològiques
Filogènia molecular de les Teloschistales i Ostropales (fongs liquenitzats) als Països Catalans.

Direcció: Xavier Llimona i Pagès

Els ordres de fongs liquenitzats Teloschistales i Ostropales es troben àmpliament representats a Catalunya i en altres indrets dels Països Catalans. En especial, la família Teloschistaceae presenta un pic de diversitat gràcies a les condicions ecològiques favorables per a aquest grup de líquens i coincidint també amb el fet que els Països Catalans es troben en un “punt calent de biodiversitat”, no només de plantes vasculars sinó també de líquens. De les Ostropales, Diploschistes, l’únic gènere de distribució temperada, és el més ben representat, amb catorze espècies.

Durant el desenvolupament del projecte Biodiversitat dels fongs i els líquens dels Països Catalans, ens han sorgit diverses qüestions taxonòmiques relacionades amb aquests tàxons que no podien ser resoltes pels mètodes tradicionals de liquenologia. Aquest projecte es planteja abordar-les amb la reconstrucció filogenètica d’ambdós ordres, emprant diversos marcadors moleculars, així com amb l’estudi a nivell poblacional del gènere Diploschistes, en concret, del complex de D. scruposus. L’objectiu d’aquest estudi poblacional és determinar la presència d’hibridació, recombinació o flux gènic entre els diferents tàxons inclosos en aquest complex. El projecte coordina dos equips de liquenòlegs, molt experts, procedents de dos centres de recerca (Universitat de Barcelona i Universitat de Duke), amb un historial de col·laboració de gairebé deu anys.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics