Recerca - Secció de Ciències Biològiques
Corpus ictionímic del català. 1ª fase

Direcció: Jordi Lleonart i Aliberas

La ictionímia catalana és un terreny certament difícil i no sempre ben conreat, sovint ha estat poblat, transitat i fins i tot trepitjat per tota mena de visitants, des d’especialistes de fina sensibilitat fins a persones suposadament benintencionades però de formació dubtosa. Això ha fet que avui comptem amb una bibliografia força extensa però de qualitat molt desigual.
Existeix un projecte força ambiciós i de llarg termini que per la seva volada no pot ser endegat tot d’una. Després de diverses converses amb el TERMCAT hem arribat a la conclusió que aquest procés s’ha de fer per fases, les primeres de les quals consisteixen en un recull de l’àmbit del català. Fins i tot aquest procés és complex i cal, al seu torn, ésser dividit en diverses fases. La primera de les quals consisteix en la ordenació i informatització en una base de dades adequada del material prèviament recollit i buidat.
Fases posteriors:
• Buidat de altres obres
• Incorporació de animals marins que no són peixos.

Objectius
Creació d’una base de dades ictionímic del català a partir de la informatització del buidatge de diverses obres catalanes.
Aquesta base de dades constituirà la llavor per anar posteriorment alimentant i ampliant d’acord amb les possibilitats. La base serà posada en el domini públic.

Metodologia
Hi ha diversos tipus de material de font ictionímica:
a) Obres informatitzades i de buidatge immediat (DIEC2, DGEC)
b) Obres informatitzades però de buidatge no automàtic (DCVB)
c) Obres no informatitzades però ja buidades (vegeu Bibliografia)
d) Obres no informatitzades i no buidades.

El projecte crearà la base de dades a partir dels tres primers grups de material, deixant el darrer grup per a una fase posterior.
Respecte al grup c),  es disposa del material que el Dr. Ribó que ha buidat a partir de les obres que figuren a la bibliografia del present document. Es disposen d’unes 10 000 fitxes que són les que seran informatitzades. Aquest fitxer ja ha estat revisat i ordenat i el seu contingut va servir per un treball presentat l’any 1986.

La base de dades serà concebuda amb els següents camps (modificables i ampliables en versions posteriors segons les necessitats:
• Ictiònim
• Nom científic donat per la font
• Nom científic actual
• Definició
• Font
• Comentaris

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics