Oriol Homs (Barcelona, 1949)

Sociòleg investigador. Director General de la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) i President de la Fundació FIAS.

Dedicat inicialment a l'ensenyament de la Sociologia, com a professor titular, a l'Escola Universitària de Treball Social adscrita a la Universitat de Barcelona es dedica desprès a la sociologia aplicada i a la investigació. Dóna cursos com a professor en diferents Universitats i imparteix nombroses conferències i participa en seminaris i taules rodones sobre temes de formació professional, qualificació, igualtat d’oportunitats, ocupació i mercat de treball, tant a nivell nacional com internacional.

És assessor de la  Direcció General XXII de la Comissió Europea i col·labora habitualment amb el CEDEFOP i la ETF a diferents programes de la Comissió de les Comunitats Europees.

Soci fundador de la xarxa europea d’estudis socials EuroNet:Work & Education Ha realitzat nombroses investigacions en l'àmbit del món del treball, la formació i política socials, sobre els quals ha publicat nombrosos articles i treballs. És president de l'Associació Catalana de Sociologia de l'Institut d'Estudis Catalans.

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.