Josep Maria Castellet (Barcelona, 1926)

Crític literari i assagista. Va ser el principal teòric i defensor a Catalunya del "realisme històric". L'antologia Poesia catalana del segle XX (1963), coescrita amb el crític Joaquim Molas, es considera el 'manifest' d'aquesta tendència.

A partir de 1968, la intenció crítica de Castellet va evolucionar cap a l'estructuralisme. És des d'aquesta perspectiva eclèctica i oberta que va escriure els assajos més incisius i brillants, Iniciació a la poesia de Salvador Espriu (1971) i Josep Pla o la raó narrativa(1978).

Ha estat també impulsor d'activitats literàries, editorials, acadèmiques i associatives. El 1983 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Va ser fundador i primer president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i actualment n'és soci d'honor i membre de la Comissió Consultiva.

Per a més informació:
Ramon Balasch (667 550 590 o rbalasch@clipmedia.net), Servei de premsa de l'IEC;
M. Rosa Franquesa (932 701 620), Cap del Gabinet de la Presidència de l'IEC.