Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de servei

 

 

La xarxa CRUSCAT ofereix dos cursets d'estadística per a (socio)lingüistes

La Xarxa CRUSCAT de l’IEC ofereix dos cursets d’estadística per a (socio)lingüistes, un d’introducció, que tindrà lloc els dies 2 i 3 de novembre, i un altre d’aprofundiment, els dies 23 i 24 de novembre. Les sessions dibuixaran, en el nivell introductori, una visió general de les tècniques estadístiques a l’abast de la sociolingüística (i de les matèries afins) que s’acabaran d’especialitzar, en l’altre nivell, amb l’objectiu de fer una aproximació en profunditat al camp de l’estadística i a la seva aplicació.

Tots dos cursets els impartirà l’assessor estadístic de la Xarxa CRUSCAT, el doctor Jaume Llopis, tindran una durada de deu hores cadascun i es desenvoluparan a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Edifici Josep Carner).

Els horaris dels cursets seran:
Dijous 2 i 23 de novembre, de 12 a 14 h (aula 0.3) i de 16 a 20 h (aula 0.2)
Divendres 3 i 24 de novembre, de 10 a 14 h (aula 0.3)

El programa per al curset d’introducció inclou:
1. Conceptes d’individu, població, variable, mostra i matriu de dades.
2. Nocions d’estadística descriptiva.
3. Comparacions de dues poblacions: t de Student.
4. Comparacions de més de dues poblacions: ANOVA.
5. Relacions entre variables: correlació i regressió.
6. Anàlisi factorial.
7. Anàlisi de conglomerats.
8. Variables categòriques.
9. Inferència amb variables categòriques.
10. Anàlisi de correspondències.

I el d’aprofundiment:
1. Anàlisi factorial.
2. Anàlisi de conglomerats.
3. Variables categòriques.
4. Inferència amb variables categòriques.
5. Anàlisi de correspondències.

Cada curset costa 12 euros. Si hi esteu interessats, us hi heu d’inscriure enviant un correu a l’adreça cruscat@iec.cat i formalitzar-ne el pagament.

La ISOC-ECC celebra l'Assemblea General a Barcelona

La Coordinadora de Capítols Europeus de la Societat d'Internet (ISOC-ECC) va celebrar l'Assemblea General el 26 d'octubre a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona. Aquesta va ser la primera Assemblea de la ISOC-ECC a la capital catalana després d'haver culminat les gestions per a registrar l'entitat com a organització sense afany de lucre. Tots els capítols europeus de la Societat d'Internet (ISOC) i el representant de la central de la ISOC als EUA hi van ser convidats per a discutir sobre la situació actual de l'organització i els seus projectes; sobre el futur d'Internet a Europa, i, més concretament, sobre la governança d'Internet; el consorci EURid –que gestiona els dominis .eu–, i els estàndards d'Internet.

La ISOC és una organització internacional amb seu a Reston (EUA), creada el 1992. És una organització clau en el debat sobre el futur de la Xarxa, i d'ella en depenen els grups responsables dels estàndards de la infraestructura d'Internet, com el Grup de Treball en Enginyeria d'Internet (IETF) i el Comitè d'Arquitectura d'Internet (IAB). Les seves principals àrees de treball són els estàndards, l'educació i les polítiques públiques d'Internet.

L'activitat internacional de la ISOC es distribueix en vuitanta capítols repartits per seixanta-quatre països. Els capítols són organitzacions d'arreu del món que comparteixen els principis i els objectius de la ISOC i es comprometen a defensar-los en el seu àmbit territorial. Els capítols representen el canal d'expressió principal de l'opinió de la societat civil, del sector acadèmic i del sector privat envers els temes de debat sobre el futur d'Internet, i, alhora, són una garantia de l'adaptació tecnològica a les realitats socioculturals de cada territori.

La ISOC-ECC és la primera iniciativa al món que té com a objectiu desenvolupar una coordinadora de capítols d'àmbit continental per a tractar de manera conjunta el present i futur d'Internet a Europa. L'establiment legal a Barcelona ha estat possible després que la candidatura presentada pel Capítol Català de la Societat d'Internet (ISOC-CAT), amb el suport de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació i2CAT, fos escollida al concurs internacional.

L'ISOC-CAT és un dels primers capítols que es va crear al món, alhora que és un dels patrons permanents de la Fundació PuntCAT, gestora del primer domini lingüístic i cultural a Internet.

El TERMCAT publica la metodologia que aplica per a la proposta de nous termes

La Universitat de Vic, va acollir el passat 24 d'octubre la presentació del llibre Recerca terminològica: el dossier de normalització, elaborat pel TERMCAT i coeditat amb Eumo, l'editorial de la Universitat de Vic. L'obra, que ofereix informació pràctica sobre la metodologia que caracteritza la recerca terminològica que es fa al TERMCAT, és el segon volum de la col·lecció "En Primer Terme", amb la qual el TERMCAT fa públics aspectes metodològics d'interès general i comparteix l'experiència de més de vint anys d'activitat, amb la voluntat d'estimular i facilitar la col·laboració de tothom que pugui estar interessat en el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana.

La presentació, que va tenir lloc en el marc dels actes d'inauguració del curs acadèmic de la Universitat de Vic, va comptar amb les intervencions d'Assumpta Fargas, rectora de la Universitat de Vic; Eusebi Coromina, director de projectes d'Eumo Editorial, i Xavier Fargas, cap de l'Àrea de Normalització del TERMCAT.

Recerca terminològica: el dossier de normalització conté exemples reals que accentuen el caràcter pràctic de la publicació. Concretament, s'hi descriu el dossier de normalització, que és l'instrument bàsic que articula la recerca que es desenvolupa al TERMCAT per poder fixar les formes lingüístiques més adequades per als nous termes que sorgeixen en els àmbits especialitzats tècnics i científics.

Es tracta d'un exercici de recerca que pot ser d'interès per a un ampli col·lectiu: professionals de la terminologia, de la lingüística, de l'assessorament lingüístic, de la traducció, de l'edició especialitzada, a més de les persones implicades en la fixació i en la transmissió del coneixement especialitzat dels àmbits tècnic, científic o humanístic, com ara el professorat universitari, el personal d'investigació, periodistes i divulgadors del coneixement científic, i, en general, estudiants i experts dels àmbits en què la terminologia és especialment canviant i activa.

El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s'encarrega de coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.

.

 

Convocatòries

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’administratiu/va per al Gabinet de la Presidència

Més informació:

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’administratiu/va per a la delegació de Castelló

Més informació:

 

 

 

 

 

 

 

 

f