Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Química a les PAU

Quants estudiants s'examinen de Química a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)? Quines han estat les notes mitjanes d'aquesta assignatura al llarg dels anys? En aquest breu escrit responem a aquestes preguntes i comentem alguns aspectes relacionats.

Pel que fa a la Química, les dades corresponents a les convocatòries de les PAU de juny, des del 2000 fins l'any passat, són:

ANY

TOTAL ALUMNES

ALUMNES QUÍMICA

% SOBRE EL TOTAL

NOTA MITJANA

2000

25469

7774

30,5

5,94

2001

26228

7792

29,7

4,96

2002

26239

7609

29,0

4,96

2003

26725

7844

29,4

4,43

2004

24002

7165

29,9

4,60

2005

23685

6851

28,9

5,92

Es comenta que el nombre d'estudiants de Batxillerat que s'examinen de Química a les PAU ha disminuït amb els anys i aquesta afirmació provoca preocupació en part del professorat de Química del Batxillerat. L'afirmació és certa, si bé també és cert que aquesta disminució ha transcorregut de manera paral·lela al nombre total d'alumnes que han fet la prova d'accés a la universitat. Pel que fa al percentatge sobre el total d'alumnes, però, els valors són molt semblants, si bé s'haurà de seguir de prop l'evolució d'aquest paràmetre en els propers anys.

I què podem dir de les notes mitjanes obtingudes? La mitjana de les notes d'aquests darrers sis anys frega el 5 pelat. Tots els que ens dediquem a l'ensenyament tenim clar que com més alta és la nota obtinguda, major és la satisfacció dels professors i, naturalment, dels estudiants. A tots ens agradarien, doncs, resultats més bonics però tenim els que tenim i hem de saber-los contextualitzar en el que són: els resultats d'un únic examen que l'alumne fa sota pressió i, si per aquelles coses l'examen cau el darrer dia de les PAU, mig esgotat. A més, cal denotar que les notes no presenten massa oscil·lació al llarg dels anys, cosa que és senyal d'una raonable coherència de criteris quan s'elaboren les proves i, fins i tot, a l'hora de corregir els exàmens dels estudiants. D'altra banda, el sistema, afortunadament, pren en consideració aquesta realitat i la nota obtinguda en les PAU es pondera i matisa amb la nota aconseguida per l'estudiant en el seu Batxillerat.

Com és natural, la prova de Química de les PAU procura ajustar-se força als continguts que s'ensenyen a les aules. Succeeix, però, que una part del professorat no se sent del tot satisfeta amb currículum actual i això enceta un interessant debat. Quina química cal ensenyar al Batxillerat i què hem de fer perquè els nostres estudiants coneguin i aprenguin millor aquesta ciència? Prepara bé el currículum actual d'aquesta matèria als alumnes que volen seguir estudis universitaris de Química o d'altres disciplines on el coneixement de la química és molt important? Per quina raó no estudien Química tots els estudiants de Batxillerat que necessitaran d'aquesta ciència quan ingressin a la universitat? Cal introduir canvis en la prova de les PAU per recollir les inquietuds d'aquest professorat? Aquestes qüestions mereixen ser objecte d'una reflexió molt seriosa per part de tota la comunitat educativa. Mentrestant, però, els qui d'una manera o altra han intervingut i ara intervenim en les PAU, han treballat i treballem per millorar aquestes proves que, des de fa molts anys, han de patir els nostres estudiants.

 

Francesc Centellas, coordinador de Química de les PAU
Josefina Guitart
, professora de secundària i tresorera de la SCQ